حالت نمایش

چاپگر CANON PRO-100S

CANON PRO-100S InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن پرو 100 اس
سرعت چاپ : 14 صفحه در دقیقه
کیفیت چاپ : 4800x1200dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon CLI-42
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 600 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON PRO-100S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

چاپگر CANON ix6870

CANON ix6870 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی ایکس 6870
سرعت چاپ مشکی : 14.5 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10.4 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 9600x2400dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon 750 , Canon 751
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON ix6870 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON ix6770

CANON ix6770 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی ایکس 6770
سرعت چاپ مشکی : 14.5 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10.4 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 9600x2600dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon 750 , Canon 751
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON ix6770 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON ix6820

CANON ix6820 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی ایکس 6820
سرعت چاپ مشکی : 14 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ مشکی : 600x600dpi
کیفیت چاپ رنگی : 9600x2400dpi
ورودی کاغذ : 60 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 250 , Canon 251
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON ix6820 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON iP-7220

CANON iP-7220 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی پی 7220
سرعت چاپ مشکی : 15 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ مشکی : 600x600dpi
کیفیت چاپ رنگی : 9600x2400dpi
ورودی کاغذ : 60 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان داپلکس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 250 , Canon 251
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON iP-7220 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON iP-110

CANON iP-110 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی پی 110
سرعت چاپ مشکی : 9 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 5.8 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ مشکی : 600x600dpi
کیفیت چاپ رنگی : 9600x2400dpi
ورودی کاغذ : 60 برگ
امکان وایرلس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 36 , Canon 35
ظرفیت کارتریج جوهری رنگی : حدود 109 برگ
ظرفیت کارتریج جوهری مشکی : حدود 200 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON iP-110 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON iP-8720

CANON iP-8720 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن آی پی 8720
سرعت چاپ مشکی : 14 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ مشکی : 600x600dpi
کیفیت چاپ رنگی : 9600x2400dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 250 , Canon 251
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON iP-8720 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

چاپگر CANON TS-202

CANON TS-202 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن تی اس 202
سرعت چاپ مشکی : 7.7 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 4800x1200dpi
ورودی کاغذ : 60 برگ
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 243 , Canon 244
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 180 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON TS-202 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON TS-302

CANON TS-302 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن تی اس 302
سرعت چاپ مشکی : 7.7 برگ در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 4 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 4800x1200dpi
ورودی کاغذ : 60 برگ
امکان وایرلس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A4
کارتریج جوهری : Canon 243 , Canon 244
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 180 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON TS-302 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON PRO-1000

CANON PRO-1000 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن پرو 1000
سرعت چاپ : 4 دقیقه
کیفیت چاپ : 2400x1200dpi
ورودی کاغذ : حداکثر تا 0.3 میلیمتر قطر
امکان شبکه : دارد
امکان وایرلس : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon PFI-1000
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 80 میل
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON PRO-1000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON PRO-1

CANON PRO-1 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن پرو 1
سرعت چاپ : 9 صفحه در دقیقه
کیفیت چاپ : 1200x4800dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon 29
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 1000 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON PRO-1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON PRO-10

CANON PRO-10 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن پرو 10
سرعت چاپ : 9 صفحه در دقیقه
کیفیت چاپ : 2400x4800dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon 72
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 600 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON PRO-10 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON PRO-100

CANON PRO-100 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن پرو 100
سرعت چاپ : 14 صفحه در دقیقه
کیفیت چاپ : 2400x4800dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon CLI-42
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 600 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON PRO-100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چاپگر CANON iX6840

Canon Pixma iX6840 InkJet Photo printer
پرینتر تک کاره جوهر افشان کانن 6840
سرعت چاپ سیاه سفید : 14.5 صفحه در دقیقه
سرعت چاپ رنگی : 10.4 صفحه در دقیقه
کیفیت چاپ : 9400x2400dpi
ورودی کاغذ : 150 برگ
امکان وایرلس : دارد
امکان شبکه : دارد
حداکثر سایز چاپ : A3
کارتریج جوهری : Canon 450 , Canon 451
ظرفیت کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON iX6840 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340