• ارتباط با ما

  ارتباط با ما 1395/6/8

  ارتباط تلفنی :


  تلفن واحد فروش : 340 340 88 021
  تلفن واحد پشتیبانی : 430 340 88 021
  تلفن واحد حسابداری : 240 340 88 021
  تلفن...

 • نماینده فروش محصولات بدرالکتریک

  نماینده فروش محصولات بدرالکتریک 1395/2/15

  مجموعه جهان چاپگر نوین بعنوان نماینده بدر الکتریک انواع پرینتر ، چندکاره ، کپی ، ویدئوپرژکتور ، برد هوشمند...

 • پرداخت به جهان چاپگر نوین

  پرداخت به جهان چاپگر نوین 1395/2/15

  شماره کارتها و حسابهای بانکی جهت پرداخت به جهان چاپگر نوین

  بانک ملی به نام فرشاد بویاچی

  شماره حساب ...