• سوالات فنی ماشینهای اداری

    سوالات فنی ماشینهای اداری 1395/2/15

     

     آیا می توان برای پرداخت وجه سفارش از چک استفاده نمود؟

     فقط چک کارمندی برای شرکت معتبر و قابل قبول می...