• اشنایی با تاریخچه کمپانی HP

    اشنایی با تاریخچه کمپانی HP 1395/2/12

    گاراژ کوچک شهر پالوآلتو محل تولد شرکت هیولت - پکارد (HP) ، اکنون به عنوان نمـــــاد و محل تولد دره سیلیکون...