ویدئو پرژکتور EPSON

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

ویدئوپروژکتور Epson Homecinema 760HD

Epson Homecinema 760HD Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون سینمای خانگی 760 اچ دیی
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Homecinema 760HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-2165W

Epson EB-2165W Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 2165 دبلیو
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس - دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-2165W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-530

Epson EB-530 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 530
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-530 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-W04

Epson EB-W04 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی دبلیو 04
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-W04 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW7300

Epson EH-TW7300 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون مدلای اچ تی دبلیو 7300
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 160.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس ، دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW7300 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-W18

Epson EB-W18 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی دبلیو 18
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-W18 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-X20

Epson EB-X20 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ایکس 20
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-X20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوروژکتور Epson Powerlite HomeCinema 2040

Epson Powerlite HomeCinema 2040 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور پاورلیت سینمای خانگی 2040
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 35.000.1
عمر لامپ : 7.500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Powerlite HomeCinema 2040 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوروژکتور Epson Powerlite HomeCinema 4010

Epson Powerlite HomeCinema 4010 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور پاورلیت سینمای خانگی 4010
روشنایی : 2400 انسی لومنز
کنتراست : 200.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Powerlite HomeCinema 4010 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW6100

Epson EH-TW6100 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 6100
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 40.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW6100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-970

Epson EB-970 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 970
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-970 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-2155W

Epson EB-2155W Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 2155 دبلیو
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-2155W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW940

Epson EH-TW940 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 940
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 12.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW940 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW5200

Epson EH-TW5200 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 5200
روشنایی : 2000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW5200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-2245U

Epson EB-2245U Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 2245 یو
روشنایی : 4200 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-2245U تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-520

Epson EB-520 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 520
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-520 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson VS230

Epson VS230 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون وی اس 230
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson VS230 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW5910

Epson EH-TW5910 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 5910
روشنایی : 2100 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW5910 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-W32

Epson EB-W32 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی دبلیو 32
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-W32 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-X49

Epson EB-X49 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ایکس 49
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاریبا تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-X49 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-E01

Epson EB-E01 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ای 01
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-E01 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340