تونر کارتریج لیزر رنگی CANON

حالت نمایش

تونر CANON 054

CANON 054 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 054
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 1500 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 1200 برگ
حجم پودر : 45 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon MF644cdw , Canon MF622cdw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 054 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 055

CANON 055 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 055
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 2300 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 2100 برگ
حجم پودر : 45 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon MF743cdw , Canon MF741cdw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 055 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
2
تماس بگیرید

تونر CANON NPG-72

CANON NPG-72 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن NPG-72
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 82.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
کپی های سازگار: CANON C7500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON NPG-72 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON GPR-53

CANON GPR-53 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن جی پی آر 53
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C3500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON GPR-53 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV51

CANON C-EXV51 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 51
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 69000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 60000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C5500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON NPG-76

CANON NPG-76 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن NPG-76
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 23000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 18000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
کپی های سازگار: CANON C356i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON NPG-76 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 723

CANON 723 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 723
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 10000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 8500 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار: CANON LBP7750cdn
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 723 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV21

CANON C-EXV21 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 21
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 26000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 14000 برگ
حجم پودر مشکی: 1000 گرم
حجم پودر رنگی:500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C3580ne
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV21 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV34

CANON C-EXV34 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 34
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 18500 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 18000 برگ
حجم پودر :500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon 2020 , 2030 , 2220L , 2220i , 2230 , 2020 , 2025 , 2225
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV34 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV29

CANON C-EXV29 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 29
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 27000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon c5030 , Canon c5030i , Canon c5035 , Canon c5235i , Canon 5245i , Canon 5030i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV29 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV28

CANON C-EXV28 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 28
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 44000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 38000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon c5035i , canon 5255 , canon 5040i , canon 5250 , canon 5255i , canon 5051 , canon 5051i , canon 5045 , canon 5250i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV28 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV45

CANON C-EXV45 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 45
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 80000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 52000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon c7260i , canon 7270i , canon 7280i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV45 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV26

CANON C-EXV26 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 26
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 6000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 6000 برگ
حجم پودر : 150 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C1028i , Canon C1028iF
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV26 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 732

CANON 732 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 732
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 6100 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 6400 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : CANON LBP7780CX
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 732 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV54

CANON C-EXV54 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 54
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 15500 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 8500 برگ
حجم پودر : 300 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C3025i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV54 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 335

CANON 335 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 335
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 13000 برگ
حجم پودر : 350 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon 840 , Canon 841 , Canon 843
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 335 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 046

CANON 046 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 046
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 2200 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 2300 برگ
حجم پودر : 45 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon 653 , Canon 654cx , Canon 731cdw , Canon 732 , Canon 733cdw , Canon 734cdw , Canon 735cdw , Canon 735cx
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 046 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 045

CANON 045 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 045
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 1400 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 1300 برگ
حجم پودر : 35 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon 611cn, Canon 613cdw , canon 631cn , Canon 633cdw , Canon 635cx , Canon 634cdw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 045 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV49

CANON C-EXV49 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 49
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon 3320i , Canon 3330 , canon 3325 , Canon 3520 , Canon 3530 , Canon 3525 , Canon C3500 , Canon C3020
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV49 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV47

CANON C-EXV47 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 47
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 19000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 21500 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C351iF , Canon c250i , Canon c350i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV47 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 034

CANON 034 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 034
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 12000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 7300 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه های سازگار : Canon MF810cdn , Canon MF820cdn , Canon 1225if , Canon C1225
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 034 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340