وضعیت موجودی

کارتریج اپسون EPSON

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

تونر EPSON 68 Black

EPSON 68 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون مشکی 68
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : epson WF-500
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 68 Black تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر EPSON 68 CMY

EPSON 68 CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون رنگی 68
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : epson WF-500
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 68 CMY تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T948

Epson T948 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 948
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WF-C5290
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T948 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T902

Epson T902 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 902
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WF-C5710
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T902 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 212

Epson 212 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 212
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 150 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 130 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-4100 , Epson XP-4105 , Epson WF-2830 , Epson WF-2850
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 212 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 320

Epson 320 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 320
4 رنگ ( در یک کارتریج )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 100 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson PM-400
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 320 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 302

Epson 302 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 302
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 300 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 250 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-6000
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 302 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T060

Epson T060 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 060
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 400 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 600 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson C88 Plus
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T060 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 33

Epson 33 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 33
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 250 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 300 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-530
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 33 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 202

Epson 202 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 202
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 400 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 300 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-5100 , Epson XP-6005 , Epson XP-6100 , Epson XP-6105
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 202 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 410 CMYK

Epson 410 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 410
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 300 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-7100
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 410 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 29 CMYK

Epson 29 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 29
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 175 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 180 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson XP-255 , Epson XP-257 , Epson XP-455 , Epson XP-452 , Epson XP-355 , Epson XP-352
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 29 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 512 CMYK

Epson 512 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 512
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر رنگی : حدود 5000 برگ
کارکرد تونر مشکی : حدود 8000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WorkForce ET-7700 , Epson WorkForce ET-7750
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 512 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson R02L CMYK

Epson R02L CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون آر 02 ال
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WorkForce ET-8700
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson R02L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson 913 CMYK

Epson 913 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون 913
11 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : EPSON P5000
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson 913 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T702 CMYK

Epson T702 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 702
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 350 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 300 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WorkForce 3720 , Epson WorkForce 3730 , Epson WorkForce 3733
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T702 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T890 CMYK

Epson T890 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 890
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 700 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پلاتر های سازگار : EPSON S40600 , EPSON S60600 , EPSON S80600
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T890 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T741 CMYK

Epson T741 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 741
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پلاتر های سازگار : EPSON F7200 , EPSON F9300 , EPSON F7070 , EPSON F9370 , EPSON F6070 , EPSON F7170 , EPSON F6200
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T741 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T312 CMYK

Epson T312 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 312
6 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 360 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : EPSON XP-15000 , EPSON XP-8500
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T312 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T802 CMYK

Epson T802 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 802
4 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 900 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 650 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson WorkForce 4740 , Epson WorkForce 4734 , Epson WorkForce 4730 , Epson WorkForce 4720 , Epson EC-4030
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T802 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Epson T159 CMYK

Epson T159 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اپسون تی 159
8 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Epson R2000
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Epson T159 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340