وضعیت موجودی
حالت نمایش

تونر CANON 121

CANON 121 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کانن 121
کارکرد تونر : حدود 5.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon D1620 , Canon D1650
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 121 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 054

CANON 054 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 054
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 1500 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 1200 برگ
حجم پودر : 45 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon MF644cdw , Canon MF622cdw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 054 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 055

CANON 055 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 055
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 2300 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 2100 برگ
حجم پودر : 45 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon MF743cdw , Canon MF741cdw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 055 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 1500 CMYK

CANON 1500 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 1500
مشکی -آبی-قرمز-زرد (هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 400 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 300 برگ
پرینترهای سازگار : Canon MAxify 2750 , Canon Maxify 2150
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 1500 CMYK تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 680 Black

CANON 680 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن مشکی 680
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 200 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon TR7560 , Canon TR8560 , canon Ts6160 , canon Ts8160 , canon Ts9160
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 680 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 681 CMY

CANON 681 CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 681
قرمز آبی زرد مشکی
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 250 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon TR7560 , Canon TR8560 , canon Ts6160 , canon Ts8160 , canon Ts9160
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 681 CMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 2500 CMYK

CANON 2500 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 2500
مشکی -آبی-قرمز-زرد (هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر مشکی : حدود 1000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 700 برگ
پرینترهای سازگار : Canon MAxify 4050 , Canon Maxify 4150 , Canon Maxify 5050 , Canon Maxify 5150 , Canon 5155 , Canon 5350 , Canon Maxify 5450 , Canon Maxify 5455
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 2500 CMYK تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 333

CANON 333 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کانن 333
کارکرد تونر : حدود 10.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon LBP8100N , Canon LBP8780X
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 333 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 050

CANON 050 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کانن 050
کارکرد تونر : حدود 2500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینتر های سازگار : Canon LBP913W , Canon MF913w
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON 050 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Canon PFI 8120 CMYK

Canon PFI 8120 CMYK Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن پی اف آی 8120
5 رنگ ( هر رنگ جداگانه )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : کمتر از 500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه های سازگار : Canon TM-5205 , Canon TM-5300 , Canon TM-5305
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی Canon PFI 8120 CMYK تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON NPG-72

CANON NPG-72 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن NPG-72
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 82.000 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
کپی های سازگار: CANON C7500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON NPG-72 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON GPR-53

CANON GPR-53 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن جی پی آر 53
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 36000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 19000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C3500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON GPR-53 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON GPR-57

Canon GPR-57 Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن جی پی آر 57
کارکرد تونر : حدود 42100 برگ
حجم پودر : 550 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
کپی های سازگار : Canon 4500i
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON GPR-57 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 780 Black

CANON 780 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن مشکی 780
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 200 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon TS9570 , Canon TR4570s , Canon TS8270
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 780 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 781 CMY

CANON 781 CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 781
قرمز آبی زرد ( در یک کارتریج )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 200 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon TS9570 , Canon TR4570s , Canon TS8270
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 781 CMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 240 Black

CANON 240 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن مشکی 240
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 180 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon MX532 , Canon MG3620
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 240 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 241 CMY

CANON 241 CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 241
قرمز آبی زرد ( در یک کارتریج )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 180 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon MX532 , Canon MG3620
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 241 CMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-Exv50

Canon c-exv 50 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن ای ایکس وی 50
کارکرد تونر : حدود 17600 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
کپی های سازگار : canon 1435 , canon 1435if
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON C-Exv50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON C-EXV51

CANON C-EXV51 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کانن ای ایکس وی 51
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 69000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 60000 برگ
حجم پودر : 1000 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Canon C5500i
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی CANON C-EXV51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 88 Black

CANON 88 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن مشکی 88
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 800 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon E510 , Canon E560
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 88 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر CANON 98 CMY

CANON 98 CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری کانن رنگی 98
قرمز آبی زرد ( در یک کارتریج )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 400 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Canon E510 , Canon E560
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی CANON 98 CMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340