اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

ماشین حساب CASIO FX-CP400

CASIO FX-CP400 Scientific Calculator
ماشین حساب مهندسی کاسیو FX-CP400
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ رنگی لمسی
ابعاد: 206x89x21.1 میلیمتر
منبع تغذیه: باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO FX-CP400 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen CT-780

Citizen CT-780 Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی سیتی زن CT-780
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ تک خطی
ابعاد: 2088x159x35 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen CT-780 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen CT-600j

Citizen CT-600j Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی سیتی زن CT-600j
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش تک خطی
ابعاد: 188x146x34 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen CT-600j تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب CASIO HR-100TM

CASIO HR-100TM Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی با چاپگر کاسیو مدل HR-100TM
نوع صفحه نمایش: LCD بزرگ با نور پس زمینه 12 رقمی
ابعاد: 67x165.5x285 میلیمتر
منبع تغذیه: آدابتور برق شهری
سرعت چاپ: دو خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO HR-100TM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب CASIO GX-16B

CASIO GX-16B Scientific Calculator
ماشین حساب علمی کاسیو GX-16B
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ تک رنگ
ابعاد: 207x159x34 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO GX-16B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب CASIO Dx-120B

CASIO DX-120B Scientific Calculator
ماشین حساب علمی کاسیو DX-120B
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ تک رنگ
ابعاد: 175x129x33 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO DX-120B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب CASIO DS-2B

CASIO DS-2B Scientific Calculator
ماشین حساب علمی کاسیو DS-2B
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ تک رنگ
ابعاد: 189x140x40 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO DS-2B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب CASIO DS-1B

CASIO DS-1B Scientific Calculator
ماشین حساب علمی کاسیو DS-1B
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ تک رنگ
ابعاد: 189x140x40 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب CASIO DS-1B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-2607P

Sharp EL-2607P Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-2607P
نوع صفحه نمایش: LCD بزرگ با نور پس زمینه 12 رقمی
ابعاد: 221x327x78 میلیمتر
منبع تغذیه: آداپتور برق شهری
سرعت چاپ: 3/4 خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-2607P تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-782C

Sharp EL-782C Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-782C
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ شیب دار 12 رقمی
ابعاد: 96x152x12 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باطری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-782C تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-145T

Sharp EL-145T Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-145T
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ شیب دار 14 رقمی
ابعاد: 112x176x13 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باطری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-145T تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-128C

Sharp EL-128C Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-128C
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ شیب دار 12 رقمی
ابعاد: 97x155x12 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باطری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-128C تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-124T

Sharp EL-124T Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-124T
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ شیب دار 12 رقمی
ابعاد: 96x152x12 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باطری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-124T تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Sharp EL-421m

Sharp EL-421m Scientific Calculator
ماشین حساب علمی شارپ EL-421m
نوع صفحه نمایش: LCD بزرگ با نور پس زمینه 14 رقمی
ابعاد: 180x170x15 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باطری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Sharp EL-421m تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Canon AS-220RTS

Canon AS-220RTS Basic Calculator
ماشین حساب رومیزی کانن AS-220RTS
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش ثابت تک خطی زاویه دار
ابعاد: 150x134x36 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Canon AS-220RTS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Canon AS-2400

Canon AS-2400 Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی کانن AS-2400
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش ثابت تک خطی زاویه دار
ابعاد: 198x1450x34 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری های بدون جیوه
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Canon AS-2400 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Canon WS-1410TG

Canon WS-1410TG Basic Calculator
ماشین حساب رومیزی کانن WS-1410TG
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش ثابت تک خطی زاویه دار
ابعاد: 198x150x38 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Canon WS-1410TG تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen CT-666N

Citizen CT-666N Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی سیتی زن CT-666N
نوع صفحه نمایش: صفحه نمایش ثابت تک خطی زاویه دار
ابعاد: 142x185x44 میلیمتر
منبع تغذیه: نور و باتری
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen CT-666N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب Citizen LC-210N

Citizen LC-210N Scientific Calculator
ماشین حساب جیبی سیتی زن LC-210N
نوع صفحه نمایش: مسطح 8 عددی
ابعاد: 98x62x11 میلیمتر
منبع تغذیه: باتری سکه ای
سرعت چاپ: 0
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : ندارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب Citizen LC-210N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب PARS PR-8420 LP

PARS PR-8420 LP Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی با چاپگر پارس PR-8420 LP
نوع صفحه نمایش: LCD بزرگ با نور پس زمینه 14 رقمی
ابعاد: 250x345x78 میلیمتر
منبع تغذیه: آداپتور برق شهری
سرعت چاپ: 4.3 خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب PARS PR-8420 LP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ماشین حساب PARS PR-8620 LP

PARS PR-8620 LP Scientific Calculator
ماشین حساب رومیزی با چاپگر پارس PR-8620 LP
نوع صفحه نمایش: LCD بزرگ با نور پس زمینه 16 رقمی
ابعاد: 250x345x78 میلیمتر
منبع تغذیه: آداپتور برق شهری
سرعت چاپ: 4.3 خط در ثانیه
دکمه GT برای جمع کل محاسبات : دارد
توانایی انجام محاسبات مالیاتی : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ماشین حساب PARS PR-8620 LP تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340