اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M545S

Optoma M545S DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 545 اس
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M545S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S310e

Optoma S310e DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 310 ای
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S310e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma UHD60

Optoma UHD60 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل یو اچ دی 60
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma UHD60 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X600

Optoma X600 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 600
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 2500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD27

Optoma HD27 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 27
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ : 8.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD27 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD131

Optoma HD131 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 131
روشنایی : 2500 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD131 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma H180X

Optoma H180X DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ 180 ایکس
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma H180X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma DS211

Optoma DS211 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل دی اس 211
روشنایی : 2500 انسی لومنز
کنتراست : 3500.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma DS211 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X305ST

Optoma X305ST DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 305 اس تی
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 4500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X305ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M845X

Optoma M845X DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 845 ایکس
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M845X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD28

Optoma HD28 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 28
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ :4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD28 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD142x

Optoma HD142x DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپتما HD142x
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ :5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD142x تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma GT1080e

Optoma GT1080e DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما اس GT1080e
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 25000.1
عمر لامپ :5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma GT1080e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X431

Optoma X431 SVGA DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما X431
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X431 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S331

Optoma S331 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما اس 331
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ :5000 تا 10000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S331 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X341

Optoma X341 Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 341
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X341 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S341

Optoma S341 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما اس 341
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S341 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S312

Optoma S312 SVGA DLP Projector
دیتا ویدئو پرژکتور اوپتوما s312
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma s312 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X312

Optoma X312 SVGA DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما X312
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : بیش از 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X312 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M445S

Optoma M445S Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما M445S
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 13000.1
عمر لامپ : بیش از 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M445S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M745X

Optoma M745X DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما M745X
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15000.1
عمر لامپ : بیش از 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M745X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340