ویدئو پرژکتور OPTOMA

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

دیتاویدئوپروژکتور Optoma HD146X

Optoma HD146X Projector
دیتاویدئوپروژکتور اپتما مدل اچ دی 146 ایکس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 25000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD146X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتاویدئوپروژکتور Optoma M570S

Optoma M570S Projector
ویدئوپروژکتور اپتما ام 570 اس
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D ready
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M570S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتاویدئوپروژکتور Optoma HD29HLV

Optoma HD29HLV Projector
ویدئوپروژکتور اپتما اچ دی 29 اچ ال وی
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 50.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29HLV تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M865X

Optoma M865X Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 865 ایکس
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 12000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M865X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S365x

Optoma S365x DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 365ایکس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S365x تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma UHD40

Optoma UHD40 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل یو اچ دی 40
روشنایی : 2400 انسی لومنز
کنتراست : 500.000.1
عمر لامپ :4.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma UHD40 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD39

Optoma HD39 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 39
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 32.000.1
عمر لامپ :15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD39 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma MS555

Optoma ms555 Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام اس 555
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma ms555 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M555S

Optoma M555S Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 555 اس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M555S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M565S

Optoma M565S Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 565 اس
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M5655S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X343e

Optoma X343e DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 343 ای
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X343 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X341 Plus

Optoma X341 Plus Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 341 پلاس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X341 plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S334

Optoma S334 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 334
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S334 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma GT1080

Optoma GT1080 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما GT1080
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 25000.1
عمر لامپ :6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma GT1080 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD28DSE

Optoma HD28DSE DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 28 دی اس ای
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ :8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD28DSE تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X343

Optoma X343 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 343
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X343 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD29

Optoma HD29 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD29
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD144X

Optoma HD144X DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD144X
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD144X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma W303

Optoma W303 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما دبلیو 303
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma W303 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X316ST

Optoma X316ST DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 316 اس تی
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X316ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD141

Optoma HD141 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD141
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ : 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD141 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340