ویدئو پرژکتور OPTOMA

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X343e

Optoma X343e DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 343 ای
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X343 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X341 Plus

Optoma X341 Plus Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 341 پلاس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X341 plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S334

Optoma S334 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 334
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S334 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma GT1080

Optoma GT1080 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما GT1080
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 25000.1
عمر لامپ :6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma GT1080 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD28DSE

Optoma HD28DSE DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 28 دی اس ای
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ :8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD28DSE تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X343

Optoma X343 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 343
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X343 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD29

Optoma HD29 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD29
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD144X

Optoma HD144X DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD144X
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD144X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma W303

Optoma W303 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما دبلیو 303
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : بیش از 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma W303 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X316ST

Optoma X316ST DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 316 اس تی
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X316ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD141

Optoma HD141 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما HD141
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ : 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD141 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD142

Optoma HD142 DLP Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپتما HD142
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 23000.1
عمر لامپ : 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD142 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S321

Optoma S321 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 321
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S321 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S545

Optoma S545 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 545
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S545 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma M545S

Optoma M545S DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ام 545 اس
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M545S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S310e

Optoma S310e DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 310 ای
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S310e تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma UHD60

Optoma UHD60 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل یو اچ دی 60
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma UHD60 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X600

Optoma X600 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 600
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 2500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD27

Optoma HD27 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 27
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 25.000.1
عمر لامپ : 8.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD27 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma HD131

Optoma HD131 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ دی 131
روشنایی : 2500 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD131 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma H180X

Optoma H180X DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اچ 180 ایکس
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 6500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma H180X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340