اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX221

SONY VPL-DX221 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX221
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 4.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX221 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY MP-CL1A

SONY MP-CL1A Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی MP-CL1A
روشنایی : 37 انسی لومنز
کنتراست : 80.000.1
عمر لامپ : 2000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : وایرلس داخلی دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY MP-CL1A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-CH375

SONY VPL-CH375 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-CH375
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2500.1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-CH375 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-HW45ES

SONY VPL-HW45ES Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-HW45ES
روشنایی : 1800 انسی لومنز
کنتراست : 120.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-HW45ES تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EX575

SONY VPL-EX575 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EX575
روشنایی : 4200 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX575 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EX455

SONY VPL-EX455 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EX455
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX455 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EX435

SONY VPL-EX435 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EX435
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX435 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-VW320 4K

SONY VPL-VW320 4K Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-VW320 4K
روشنایی : 1500 انسی لومنز
کنتراست : 200.000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX455 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX270

SONY VPL-DX270 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX270
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 4000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX270 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX240

SONY VPL-DX240 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX240
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 4000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX240 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX131

SONY VPL-DX131 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX131
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX131 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX220

SONY VPL-DX220 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX220
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 3000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX220 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY MP-CL1

SONY MP-CL1 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی MP-CL1
روشنایی : 32 انسی لومنز
کنتراست : 80.000.1
عمر لامپ : 2000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY MP-CL1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-SW635C

SONY VPL-SW635C Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-SW635C
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 8000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-SW635C تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-FX35

SONY VPL-FX35 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-FX35
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-FX35 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-FX37

SONY VPL-FX37 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-FX37
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-FX37 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-CH350

SONY VPL-CH350 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-CH350
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2500.1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-CH350 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-SX225

SONY VPL-SX225 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-SX225
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-SX225 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EX345

SONY VPL-EX345 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EX345
روشنایی : 4200 انسی لومنز
کنتراست : 3300.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX345 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX122

SONY VPL-DX122 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX122
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX122 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX127

SONY VPL-DX127 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX127
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX127 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340