اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB330

PANASONIC PT-LB330 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB330
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 8000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB330 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB382

PANASONIC PT-LB382 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB382
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB382 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB332

PANASONIC PT-LB332 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB332
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB332 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VZ570

PANASONIC PT-VZ570 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ570
روشنایی : 4800 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VZ570 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX600

PANASONIC PT-VX600 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX600
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VX600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX425N

PANASONIC PT-VX425N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX425N
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VX425N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX420

PANASONIC PT-VX420 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX420
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VX420 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VW350

PANASONIC PT-VW350 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VW350
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VW350 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-TW342

PANASONIC PT-TW342 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-TW342
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-TW342 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LW312

PANASONIC PT-LW312 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LW312
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LW312 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB412

PANASONIC PT-LB412 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB412
روشنایی : 4100 انسی لومنز
کنتراست : 12000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB412 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB300

PANASONIC PT-LB300 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB300
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB300 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX605N

PANASONIC PT-VX605N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX605N
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VX605N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB280

PANASONIC PT-LB280 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB280
روشنایی : 2800 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB280 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EZ580

PANASONIC PT-EZ580 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ580
روشنایی : 5400 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-EZ580 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX800ZE

PANASONIC PT-EX800ZE Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX800ZE
روشنایی : 7500 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 3000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-EX800ZE تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX610

PANASONIC PT-EX610 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX610
روشنایی : 6200 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-EX610 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-AE8000

PANASONIC PT-AE8000 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-AE8000
روشنایی : 2400 انسی لومنز
کنتراست : 500000.1
نوع لامپ : 220w UHM
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-AE8000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-DX820

PANASONIC PT-DX820 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-DX820
روشنایی : 8200 انسی لومنز
کنتراست : 2400.1
نوع لامپ : 310w UHM
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-DX820 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EW640

PANASONIC PT-EW640 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EW640
روشنایی : 5800 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-EW640 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX510

PANASONIC PT-EX510 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX510
روشنایی : 5300 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-EX510 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340