اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

ProTech SD 9310 Paper Shredder

ProTech SD 9310 Paper Shredder
کاغذ خرد کن پروتک مدل اس دی 9310
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 19 لیتر
قدرت موتور: 130 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ProTech SD 9310 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZS8 Paper Shredder

Alborz AZS8 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد اس 8
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.8 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZS8 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZS80 Paper Shredder

Alborz AZS80 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد اس 80
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.6 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZS80 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZA3135 Paper Shredder

Alborz AZA3135 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 3135
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 25 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZA3135 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZA4130 Paper Shredder

Alborz AZA4130 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 4130
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 20 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZA4130 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZE12 Paper Shredder

Alborz AZE12 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 12
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5.35 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE12 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZE120 Paper Shredder

Alborz AZE120 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد ای 120
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5.35 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZE120 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZC7 Paper Shredder

Alborz AZC7 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد سی 7
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.39 میلی متر
سرعت برش: 2.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZC7 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Alborz AZC12 Paper Shredder

Alborz AZC12 Paper Shredder
کاغذ خرد کن البرز مدل ای زد سی 12
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.35 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 25 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Alborz AZC12 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas 13120HC Paper Shredder

Atlas 13120HC Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل 13120 اچ سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.Random میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 4 تا 5 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 120 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 3500 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas 13120HC تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas C8245CD Paper Shredder

Atlas C8245CD Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی 8245 سی دی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.30 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 40 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 245 میلی متر
حجم مخزن: 70 لیتر
قدرت موتور: 1350 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas C3245CD تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas CC2040 Paper Shredder

Atlas CC2040 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 2040
نوع برش: پودری
سایز برش: 4.44 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 20 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 33 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC2040 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas CC0660 Paper Shredder

Atlas CC0660 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 0660
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.6 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 32 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC0660 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas MC1040C Paper Shredder

Atlas MC1040C Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل ام سی 1040 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.8 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 33 لیتر
قدرت موتور: 550 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas MC1040C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Atlas CC0640 Paper Shredder

Atlas CC0640 Paper Shredder
کاغذ خرد کن اطلس مدل سی سی 0640
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 222 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 264 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Atlas CC0640 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 99Ci Paper Shredder

Fellowes 99Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 99 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x38 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 18 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 34 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 99Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 79Ci Paper Shredder

Fellowes 79Ci Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 79 سی آی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 79Ci تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 63Cb Paper Shredder

Fellowes 63Cb Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 63 سی بی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 19 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 63Cb تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 53C Paper Shredder

Fellowes 53C Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 53 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 2.0 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 23 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 53C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes 500C Paper Shredder

Fellowes 500C Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل 500 سی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x12.7 میلی متر
سرعت برش: 8 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 228.6 میلی متر
حجم مخزن: 75 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes 500C تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Fellowes H8CD Paper Shredder

Fellowes H8CD Paper Shredder
کاغذ خرد کن فلوز مدل اچ 8 سی دی
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x35 میلی متر
سرعت برش: 4.3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن:14 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Fellowes H8CD تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340