اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

حالت نمایش

ریبون Brother 9380

Brother 9380 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر برادر سوزنی 9380
شماره فنی : 9380
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینت : سوزنی
پرینترهای سازگار : Brother 4309 , Brother 4318
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Brother 9380 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون Olivetti citic PB2

Olivetti citic PB2 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر الیوتی سوزنی citic PB2
شماره فنی : 812010
طول ریبون :7 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Olivetti PB2 , Olivetti PB2E
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Olivetti citic PB2 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015337

Epson C13S015337 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015337
طول ریبون : 5 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-590
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015337 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015610

Epson C13S015610 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015610
طول ریبون : 32 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-690
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015610 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015586

Epson C13S015586 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015586
طول ریبون : 32 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-2090
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015586 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015642

Epson C13S015642 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015642
طول ریبون : 40 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LX-1350 ، Epson LX-1170
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015642 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015327

Epson C13S015327 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015327
طول ریبون : 60 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson FX-2190n
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015327 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015624

Epson C13S015624 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015624
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-50
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015624 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015339

Epson C13S015339 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015339
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson PLQ-20 ، Epson PLQ-22 ، Epson PLQ-30
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015339BA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON C13S015329

Epson C13S015329 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی C13S015329
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson FX-890 ، Epson FX-890A
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON C13S015329 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون Olivetti MA 0375

Olivetti MA 0375 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر الیوتی سوزنی ام ای 0375
شماره فنی : B0375
طول ریبون : 16 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Olivetti PR2 , Olivetti PR2 Plus , Olivetti PR2-E
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Olivetti MA 0375 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون Olivetti MA 0321

Olivetti MA 0321 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر الیوتی سوزنی ام ای 0321
شماره فنی : B0321
طول ریبون : 13 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Olivetti PR4 , Olivetti PR4 SL
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون Olivetti MA 0321 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON DFX-9000

Epson DFX-9000 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی دی اف ایکس 9000
شماره فنی : S015384
طول ریبون : 70 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson DFX-9000 , Epson DFX-9000n
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON DFX-9000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

ریبون EPSON DFX-5000

Epson DFX-5000 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی دی اف ایکس 5000
شماره فنی : S015055
طول ریبون : 760 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson DFX-5000 , Epson DFX-8000 , Epson DFX-8500
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON DFX-5000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON LQ-2170

Epson LQ-2170 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی ال کیو 2170
شماره فنی : S015086
طول ریبون : 60 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-2170 ، Epson LQ-2180 ، Epson LQ-2190
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON LQ-2170 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ریبون EPSON LQ-300

Epson LQ-300 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی ال کیو 300
شماره فنی : S015021
طول ریبون : 14 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson LQ-800 ، Epson LQ-570 ، Epson LQ-300
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON LQ-300 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

ریبون EPSON LQ-350

Epson LQ-350 Black Ribbon Cartridge
ریبون مشکی پرینتر اپسون سوزنی ال کیو 350
شماره فنی : PR-EPLX 350
طول ریبون : 10 متر
رنگ : مشکی
تکنولوژی پرینتر : سوزنی
پرینترهای سازگار : Epson DLQ-3500 ، Epson LQ-350 ، Epson LQ-100
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی ریبون EPSON LQ-350 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340