اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
حالت نمایش

درام کپی SHARP MX-500AR

Sharp MX-500AR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 500 ای آر
کارکرد درام فابریک : 200000 برگ
کارکرد درام چینی : 60000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 452 - SHARP 503
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX-500AR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-620DR

Sharp AR-620DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 620 دی آر
کارکرد درام فابریک : 300000 برگ
کارکرد درام چینی : 100000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 620 - SHARP 700
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-620DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-152DR

Sharp AR-152DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 152 دی آر
کارکرد درام فابریک : 25000 برگ
کارکرد درام چینی : 20000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP B200 - SHARP 203
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-152DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP MX-312FR

Sharp MX-312FR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ام ایکس 312 اف آر
کارکرد درام فابریک : 75000 برگ
کارکرد درام چینی : 40000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 5631 - SHARP 231 - SHARP 201
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP MX-312FR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-451DR

Sharp AR-451DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 451 دی آر
کارکرد درام فابریک : 100000 برگ
کارکرد درام چینی : 50000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 420 - SHARP 450 - SHARP 350
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-451DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-271DR

Sharp AR-271DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 271 دی آر
کارکرد درام فابریک : 50000 برگ
کارکرد درام چینی : 30000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 5127
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-271DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 1025

HP Color LaserJet CP1025 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 1025
قرمز آبی زرد مشکی
هر 4 رنگ تونر کارتریج دارای یک درام مشترک هستند
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار:HP 130A - HP 126A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 1025 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام کپی SHARP AR-202DR

Sharp AR-202DR Copier Drum
درام تونر کارتریج کپی شارپ ای آر 202 دی آر
کارکرد درام فابریک : 50000 برگ
کارکرد درام چینی : 30000 برگ
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کپی های سازگار:SHARP 163 - SHARP 180 - SHARP 205 - SHARP 2120 - SHARP 1118 - SHARP 5516 - SHARP 5316
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی درام کپی SHARP AR-202DR تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام سیاه سفید HP 1010

HP Mono LaserJet 1010 Drum
درام تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 1010
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 12A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 1010 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 3525

HP Color LaserJet CP3525 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 3525
قرمز آبی زرد مشکی
هر رنگ تونر کارتریج رنگی اچ پی 3525 درام جدا دارد
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 504A- HP 507A - HP 508A - HP 502A - HP 503A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 3525 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 5500

HP Color LaserJet CP5500 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 5500
قرمز آبی زرد مشکی
هر رنگ تونر کارتریج رنگی اچ پی 5500 درام جدا دارد
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 645A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 5500 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 5225

HP Color LaserJet CP5225 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 5225
قرمز آبی زرد مشکی
هر رنگ تونر کارتریج رنگی اچ پی 5225 درام جدا دارد
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار: HP 307A - HP 650A - HP 651A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 5225 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 2025

HP Color LaserJet CP2025 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 2025
قرمز آبی زرد مشکی
هر رنگ تونر کارتریج رنگی اچ پی 2025 درام جدا دارد
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار:HP 125A - HP 128A - HP 131A - HP 305A - HP 304A - HP 312A - HP 201A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 2025 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

درام رنگی HP 1215

HP Color LaserJet CP1215 Drum
درام تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 1215
قرمز آبی زرد مشکی
هر رنگ تونر کارتریج رنگی اچ پی 1215 درام جدا دارد
درام درجه یک و با کیفیت
فروش بصورت تک و عمده
کارتریجهای سازگار:HP 125A - HP 128A - HP 131A - HP 305A - HP 304A - HP 312A - HP 201A
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 1215 DRUM تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور CANON

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7280
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور CANON WX6000
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-S300
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7290
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور CANON LV-7292S
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور CANON تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور VIEWSONIC

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PJD5150
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PJD5155

لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور VIEWSONIC تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور RICOH

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X2340

لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور RICOH تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور PANASONIC

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VZ570
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX600
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX425N
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX420
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VW350
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-TW342
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LW312
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB412
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB300
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX605N
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB280
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EZ580
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX800ZE
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX610
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-AE8000
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-DX820
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EW640
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-EX510
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB382
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB332
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور PANASONIC تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور HITACHI

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-DH300
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-AW2505
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-X8160
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-EW301N
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-EX301N
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-X5022WN
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-EX401
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-WX4022WN
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-DX250
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور HITACHI CP-EX251N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور HITACHI تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور ASUS

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور ASUS B1M
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور ASUS B1MR
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور ASUS S1
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپروژکتور ASUS تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ دیتا پروژکتور BENQ

لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MX528
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MX525
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MS527
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MS506
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MS504
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ ES500
لامپ دیتا ویدیو پروژکتور BENQ MS524
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور BENQ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340