اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
حالت نمایش

چیپ کارتریج مشکی CANON 728

CANON 728 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید کانن 728
پرینترهای سازگار : Canon 4780W , Canon 4410 ,canon 4750
کارتریجهای سازگار : CANON 728
تعداد برگ چاپ : 2100 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON 728 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی CANON 737

CANON 737 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید کانن 737
پرینترهای سازگار : CANON 211 , CANON 226 , CANON 212W , CANON 216N , CANON 217W , CANON 226DN , CANON 231 , CANON 237w ,CANON 229DW , CANON 232w , CANON 236n , CANON 244dw
کارتریجهای سازگار : CANON 737
تعداد برگ چاپ : 2.400 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON 737 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی CANON Universal

CANON Universal Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی کانن یونیورسال
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : canon 5000 , canon 5100 , canon 5300 , canon 5360 , canon 7100 , canon 623cn , canon 624 cw , canon 8230 , canon 628 , canon 8280 , canon 7660 , canon 7680 , canon 724 , canon 8380 , canon 5050 , canon 8050 , canon 7010 , canon 7018
کارتریجهای سازگار : Canon 707 , 711 , 731 , 718 , 716 , 729
تعداد برگ چاپ : تشخیص خودکار ( بین 1000 تا 25000 برگ )
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست CANON Universal میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ CANON Universal تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج درام HP 32A

HP 32A Cartridge Drum Chipset
چیپست تونر کارتریج درام اچ پی 32 آ
پرینترهای سازگار : HP 227fdw , HP 227sdn , HP 203dn , HP 203dw
کارتریجهای سازگار : HP 30A
تعداد برگ چاپ : 23000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 32A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 17A

HP 17A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 17 آ
پرینترهای سازگار : HP M130a , HP M130nw , HP M130fn , HP M130fw , HP M102a , HP M102w
کارتریجهای سازگار : HP 17A
تعداد برگ چاپ : 1500 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 17A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 30A

HP 30A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 30 آ
پرینترهای سازگار : HP M203dn, HP M203dw, HP M227fdw , HP M227sdn
کارتریجهای سازگار : HP 30A
تعداد برگ چاپ : 1500 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 30A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 79A

HP 79A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 79 آ
پرینترهای سازگار : HP M12a , HP M12w , HP M26a , HP M26nw
کارتریجهای سازگار : HP 79A
تعداد برگ چاپ : 1500 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 79A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج درام HP 314A

HP 314A Cartridge Drum Chipset
چیپست تونر کارتریج درام اچ پی 314 آ
پرینترهای سازگار : HP 176n , HP 177fw , HP 175 , HP 1025 , HP 1025nw
کارتریجهای سازگار : HP 130A , HP 126A
تعداد برگ چاپ : 14000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 314A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP Universal

HP Universal Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی یونیورسال
پرینترهای سازگار : HP 1212NF , HP 1102w, HP 1102, HP 1109 , HP 1109w
HP 125a , HP 125nw , HP 1277fn , HP 127fw , HP 127fs
HP 225dn , HP 225dw , HP 201n , HP 2035 , HP 1005
HP 1006 , HP 1120 , HP 1522
کارتریجهای سازگار : HP 85A , HP 83A , HP 05A , HP 35A , HP 36A
تعداد برگ چاپ : تشخیص خودکار ( بین 1000 تا 3000 برگ )
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP Universal تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 80A

HP 80A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 80 آ
پرینترهای سازگار : HP M425dn, HP M425dw, HP M401a, HP M401d , HP M401dw , HP M401dn
کارتریجهای سازگار : HP 80A
تعداد برگ چاپ : 2700 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 80A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 90A

HP 90A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 90 آ
پرینترهای سازگار : HP M601n, HP M601dn, HP M602n, HP M602dn, HP M603n , HP M603dn
کارتریجهای سازگار : HP 90A
تعداد برگ چاپ : 10.000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 90A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی HP 81A

HP 81A Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید اچ پی 81 آ
پرینترهای سازگار : HP M604dn , HP M604n , HP M605n , HP M605dn
کارتریجهای سازگار : HP 81A
تعداد برگ چاپ : 10.000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 81A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 654A

HP 654A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 654 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 651dn
کارتریجهای سازگار :HP CF 330A , CF 331A , CF 332A , CF 333A
تعداد برگ چاپ : 15000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 654A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 654A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 650A

HP 650A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 650 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 750dn , HP 750n , HP 5525
کارتریجهای سازگار :HP CE 270A , CE 271A , CE 272A , CE 273A
تعداد برگ چاپ : 15000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 650A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 650A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 307A

HP 307A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 307 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 5225dn , HP 5225n
کارتریجهای سازگار :HP CE 740A , CE 741A , CE 742A , CE 743A
تعداد برگ چاپ : 7000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 307A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 307A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 508A

HP 508A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 508 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 577dn , HP 577Z , HP 577F , HP 553N . HP 553DN
کارتریجهای سازگار :HP CF 360A , CF 361A , CF 363A , CF 364A
تعداد برگ چاپ : 5000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 508A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 508A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 507A

HP 507A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 507 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 575dn , HP 551dn , HP 551n
کارتریجهای سازگار :HP CE 400A , CE 401A , CE 402A , CE 403A
تعداد برگ چاپ : 6000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 507A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 507A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 5500

HP 5500 Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 5500
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 5500 , HP 5550 , HP 9500
کارتریجهای سازگار :HP 822A , HP 645A
تعداد برگ چاپ : 9000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 5500 میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 5500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 410A

HP 410A Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 410 آ
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 452dw , HP 452nw , HP 452dn , HP 477fdw , HP 477fnw , HP 477fdn
کارتریجهای سازگار :HP CF 410A , CF 412A , CF 411A , CF 413A
تعداد برگ چاپ : 2300 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 410A میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 410A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 3600

HP 3600 Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 3600
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 4700 , HP 4730 , HP 3800 , HP 3600
کارتریجهای سازگار :HP 502A , 503A , 643A
تعداد برگ چاپ : 6000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 3600 میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 3600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج رنگی HP 3500

HP 3500 Color Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج رنگی اچ پی 3500
چیپست زرد آبی قرمز مشکی
پرینترهای سازگار : HP 3500 , HP 3550 , HP 3700
کارتریجهای سازگار :HP 309A , 311A
تعداد برگ چاپ : 6000 برگ
فروش بصورت کلی و جزئی
فروش بصورت پک و تک
پک شامل ست کامل 4 رنگ چیپست HP 3500 میباشد
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ HP 3500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340