حالت نمایش

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8

Scope Motorized Projector Screen 180x180
پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2

Scope Motorized Projector Screen 200x200
پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5

Scope Motorized Projector Screen 150x150
پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5

Scope Motorized Projector Screen 250x250
پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3

Scope Motorized Projector Screen 300x400
پرده نمایش برقی اسکوپ 3x4
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 300x400 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8

Scope Manual Projector Screen 180x180
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5

Scope Manual Projector Screen 150x150
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2

Scope Manual Projector Screen 200x200
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5

Scope Manual Projector Screen 250x250
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8

Scope Tripod Projector Screen 180x180
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 2x2

Scope Tripod Projector Screen 200x200
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5

Scope Tripod Projector Screen 150x150
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand
اندازه پایه : 12x18x90 سانتی متر
ارتفاع پایه : قابل تنظیم از 80 تا 170 سانتی متر
وزن : 5 کیلوگرم
نحوه نصب : زمینی
دارای قابلیت تحمل دستگاه های سنگین
بسیار مستحکم و مقاوم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 43cm to 65cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 43 تا 65 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 23cm to 43cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 13 تا 43 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی 15 ولت سوکت سبز
Original HP 15v Printer AC Adabtor
سازگار با پرینترهای HP
خروجی برق 15 ولت
ولتاژ ورودی 100 - 200 ولت
شدت جریان 563 میلی آمپر
اختصاصی پرینترهای جوهرافشان
دارای ضمانت اصل و اورجینال بودن HP
سازگار با پرینترهای : HP 3920 - HP2930 -HP3940 - F343
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کآداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی 32 ولت سوکت مشکی
Original HP 32v Printer AC Adabtor
سازگار با پرینترهای HP
خروجی برق 12-32 ولت
ولتاژ ورودی 100 - 200 ولت
شدت جریان 250 -1094 میلی آمپر
اختصاصی پرینترهای جوهرافشان
دارای ضمانت اصل و اورجینال بودن HP
سازگار با پرینترهای : HP 6600 - 6700 - 7110 - 7610 - 7612
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کآداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی

آداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی 32 ولت سوکت بنفش
Original HP 32v Printer AC Adabtor
سازگار با پرینترهای HP
خروجی برق 32 ولت و NC
ولتاژ ورودی 100 - 200 ولت
شدت جریان 1560 میلی آمپر
اختصاصی پرینترهای جوهرافشان
دارای ضمانت اصل و اورجینال بودن HP
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی کآداپتور اورجیتال پرینتر جوهرافشان اچ پی تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد فرمتر HP 1522n

HP 1522n formatter board
برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی 1522 ان
فروش برد فرمتر سازگار با مدل دلخواه شما
فروش بصورت اورجینال و کارکرده
تعمیر و تعویض برد فرمتر پرینتر لیزری
فرمتر بردیست که انتقال اطلاعات از سیستم به پرینتر را انجام می دهد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی 1522n خود تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد فرمتر HP m12W

HP m12W formatter board
برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی ام 12 دبلیو
فروش برد فرمتر سازگار با مدل دلخواه شما
فروش بصورت اورجینال و کارکرده
تعمیر و تعویض برد فرمتر پرینتر لیزری
فرمتر بردیست که انتقال اطلاعات از سیستم به پرینتر را انجام می دهد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی ام 12 دبلیو خود تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد فرمتر HP M125NW

HP M125NW formatter board
برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی 125 شبکه وایرلس
فروش برد فرمتر سازگار با مدل دلخواه شما
فروش بصورت اورجینال و کارکرده
تعمیر و تعویض برد فرمتر پرینتر لیزری
فرمتر بردیست که انتقال اطلاعات از سیستم به پرینتر را انجام می دهد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد فرمتر پرینتر لیزری اچ پی 125 شبکه وایرلس خود تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340