اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
حالت نمایش

Kobra 300 CC4 Paper Shredder

Kobra 300 CC4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 300 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x30 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 22 تا 24 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 300 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 300 CC4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +1SS4 Paper Shredder

Kobra +1SS4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 1 اس اس 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.8 میلی متر
سرعت برش: 1.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +1SS4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260 S2 Paper Shredder

Kobra 260 S2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اس 2
نوع برش: رشته ای
سایز برش: 1.9 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 14 تا 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260 S2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 WB Paper Shredder

Kobra 400 WB Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 دبلیو بی
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 7.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 44 تا 48 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 WB تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 390 C4 Paper Shredder

Kobra 390 C4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 390 سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.9x40 میلی متر
سرعت برش: 5.4 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 24 تا 26 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 400 میلی متر
حجم مخزن: 200 لیتر
قدرت موتور: 920 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 390 C4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 260HS Paper Shredder

Kobra 260HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 260 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 4.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 260 میلی متر
حجم مخزن: 85 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 260HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita Silver Paper Shredder

Nikita Silver Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل سیلور
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 130 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita Silver تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9010 Paper Shredder

Nikita SD 9010 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9010
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 2.7 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 22 لیتر
قدرت موتور: 70 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9010 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita U5 Paper Shredder

Nikita U5 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل یو 5
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x40 میلی متر
سرعت برش: 3.6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 15 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 350 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita U5 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra 400 HS Paper Shredder

Kobra 400 HS Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل 400 اچ اس
نوع برش: پودری
سایز برش: 0.8x9.5 میلی متر
سرعت برش: 9 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 تا 19 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 110 لیتر
قدرت موتور: 2100 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra 400 HS تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra TS C2 270 Paper Shredder

Kobra TS C2 270 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل تی اس سی 2 270
نوع برش: پودری
سایز برش: 1.9x15 میلی متر
سرعت برش: 3.6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 15 تا 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 270 میلی متر
حجم مخزن: 110 لیتر
قدرت موتور: 460 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra TS C2 270 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +1cc4 Paper Shredder

Kobra +1cc4 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 1 سی سی 4
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.5x40 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.5 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +1cc4 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra Cyclone Paper Shredder

Kobra Cyclone Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل Cyclone
نوع برش: پودری
سایز برش: 18x14 میلی متر
سرعت برش: 80 تا 420 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 500 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220*325 میلی متر
حجم مخزن: 400 لیتر
قدرت موتور: 6000 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra Cyclone تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9331 Paper Shredder

Nikita SD 9331 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9331
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x15 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 17 لیتر
قدرت موتور: 400 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9331 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9351 Paper Shredder

Nikita SD 9351 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9351
نوع برش: پودری
سایز برش: 2.5x15 میلی متر
سرعت برش: 2.6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 25 لیتر
قدرت موتور: 130 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9351 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9330 Paper Shredder

Nikita SD 9330 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9330
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x6 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 5 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 15 لیتر
قدرت موتور: 240 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9330 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9522 Paper Shredder

Nikita SD 9522 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9522
نوع برش: پودری
سایز برش: 3x23 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 410 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9522 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9670 Paper Shredder

Nikita SD 9670 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9670
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 298 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9670 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9671 Paper Shredder

Nikita SD 9671 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9671
نوع برش: پودری
سایز برش: 3x20 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 12 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 295 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9671 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Nikita SD 9220 Paper Shredder

Nikita SD 9220 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9220
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x10 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 15 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 26 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Nikita SD 9220 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Kobra +2cc2 Paper Shredder

Kobra +2cc2 Paper Shredder
کاغذ خرد کن کبرا مدل + 2 سی سی 2
نوع برش: پودری
سایز برش: 1.9x13 میلی متر
سرعت برش: 2.1 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 تا 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 38.4 لیتر
قدرت موتور: 250 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Kobra +2cc2 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340