حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX56AAA

VIVITEK DX56AAA Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک دی ایکس 56AAA
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 7.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX56AAA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX241

SONY VPL-DX241 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX241
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 4.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX241 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-CX276

SONY VPL-CX276 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-CX276
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.1
عمر لامپ : 4.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-CX276 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EW435

SONY VPL-EW435 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EW435
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EW435 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور UNIC UC46

UNIC UC46 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ِونیک مدل UC46
روشنایی : 1200 انسی لومنز
کنتراست : 800.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی UNIC UC46 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور LG PW1000

LG PW1000 Pocket Projector
دیتا ویدئوپروژکتور جیبی ال جی پی دبلیو 1000
روشنایی : 1000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی LG PW1000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور EPSON 3000

EPSON 3000 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپسون 3000
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 60.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 3000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Philips PPX4350W

Philips PicoPix PPX4350w Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی فیلیپس مدل پی پی ایکس 4350 دبلیو
روشنایی : 50 انسی لومنز
کنتراست : 1300.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Philips PPX4350w تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئوپروژکتور VIEWSONIC PRO9800 wul

VIEWSONIC PRO9800 wul Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PRO9800 wul
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 15000:1
عمر لامپ : بالای 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PRO9800 wul تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO9520WL

VIEWSONIC Pro9520WL Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 9520 دبلیو ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 8.000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro9520WL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئوپروژکتور VIEWSONIC PRO 7827HD

VIEWSONIC Pro7827HD Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 7827 اچ دی
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 22.000:1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro7827HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO10100

VIEWSONIC Pro10100 Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 10100
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 4.400:1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro10100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PJD7720 HD

VIEWSONIC PJD7720 HD Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PJD7720 HD
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PJ D7720 HDتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور VIEWSONIC PJD7828HDL

VIEWSONIC PJD7828 HDL Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PJD7828 HDL
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PJ D7828 HDLتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO8800 wul

VIEWSONIC Pro8800 wul Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 8800 دبلیو یو ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5.000:1
عمر لامپ : 2000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro8800 wul تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئو پروژکتور VIEWSONIC pro8530 HDL

VIEWSONIC pro8530 HDL Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک pro8530 HDL
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5000.1
عمر لامپ : بالای 2000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC pro8530 HDL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS750W

VIEWSONIC PS750W Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل پی اس 750 دبلیو
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 7500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS750W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO8510L

VIEWSONIC Pro8510L Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 8510 ال
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 5.000:1
عمر لامپ : 2500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro8510L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS750HD

VIEWSONIC PS750HD Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک مدل پی اس 750 اچ دی
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 7500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS750HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PRO9510L

VIEWSONIC Pro9510L Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پرو 9510 ال
روشنایی : 6200 انسی لومنز
کنتراست : 8.000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC Pro9510L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIEWSONIC PS600X

VIEWSONIC PS600X Data Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور ویوسونیک پی اس 600 ایکس
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PS600X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340