حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور EPSON 5050UB

EPSON 5050UB Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپسون 5050 یو بی
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 1.000.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 5050UB تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور EPSON X11

EPSON X11 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپسون ایکس 11
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON X11 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY MP-CD1

SONY MP-CD1 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی MP-CD1
روشنایی : 105 انسی لومنز
کنتراست : 400.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY MP-CD1 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX120

SONY VPL-DX120 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX120
روشنایی : 2600 انسی لومنز
کنتراست : 2500.1
عمر لامپ : 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX120 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-SX255

SONY VPL-SX255 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-SX255
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-SX255 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-LB305

PANASONIC PT-LB305 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB305
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 16000.1
عمر لامپ : بالای 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-LB305 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VX430

PANASONIC PT-VX430 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX430
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 20.000:1
عمر لامپ : 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VX430 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور PANASONIC PT-VW360

PANASONIC PT-VW360 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VW360
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 20.000:1
عمر لامپ : 7000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VW360 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X343e

Optoma X343e DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل ایکس 343 ای
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X343 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma X341 Plus

Optoma X341 Plus Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما ایکس 341 پلاس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma X341 plus تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EX242

SONY VPL-EX242 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EX242
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.1
عمر لامپ : 3000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EX242 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Optoma S334

Optoma S334 DLP Video Projector
دیتا ویدئو پروژکتور اپتما مدل اس 334
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma S334 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX56AAA

VIVITEK DX56AAA Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک دی ایکس 56AAA
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 7.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX56AAA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-DX241

SONY VPL-DX241 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-DX241
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 4.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-DX241 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-CX276

SONY VPL-CX276 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-CX276
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.1
عمر لامپ : 4.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-CX276 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور SONY VPL-EW435

SONY VPL-EW435 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور سونی VPL-EW435
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SONY VPL-EW435 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور UNIC UC46

UNIC UC46 Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی ِونیک مدل UC46
روشنایی : 1200 انسی لومنز
کنتراست : 800.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی UNIC UC46 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور LG PW1000

LG PW1000 Pocket Projector
دیتا ویدئوپروژکتور جیبی ال جی پی دبلیو 1000
روشنایی : 1000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000:1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D Ready
امکان وایرلس : داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی LG PW1000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور EPSON 3000

EPSON 3000 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور اپسون 3000
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 60.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 3000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور Philips PPX4350W

Philips PicoPix PPX4350w Pocket Projector
ویدئوپروژکتور جیبی فیلیپس مدل پی پی ایکس 4350 دبلیو
روشنایی : 50 انسی لومنز
کنتراست : 1300.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Philips PPX4350w تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدئوپروژکتور VIEWSONIC PRO9800 wul

VIEWSONIC PRO9800 wul Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویوسونیک PRO9800 wul
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 15000:1
عمر لامپ : بالای 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC PRO9800 wul تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340