حالت نمایش

ویدئو پروژکتور PANASONIC PT-VMZ50

PANASONIC PT-VMZ50 Projector
ویدئو پروژکتور پاناسونیک وی ام زد 50
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 300.000.1
عمر لامپ : 30.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC PT-VMZ50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH334

OPTOMA EH334 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما ای اچ 334
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH334 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EF-12

EPSON EF-12 Video Projector
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون ای اف 12
روشنایی : 1000 انسی لومنز
کنتراست : 200.000.1
عمر لامپ : 2.500,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EF-12 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-800F

EPSON EB-800F Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون 800 اف
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-800F تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON CO-W01

EPSON CO-W01 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون سی او دبلیو 01
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON CO-W01 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-W49

EPSON EB-W49 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون دبلیو 49
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 17,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-W49 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON CO-FH02

EPSON CO-FH02 Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون اف اچ 02
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON CO-FH02 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-L250F

EPSON EB-L250F Video Projector
ویدئو پروژکتور اپسون ال 250 اف
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-L250F تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU1008B

EPSON EB-PU1008B Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 1008 بی
روشنایی : 8500 انسی لومنز
کنتراست : 2,500,000:1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU1008B تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور EPSON EB-PU2010W

EPSON EB-PU2010W Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون پی یو 2010 دبلیو
روشنایی : 10.000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 30,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON EB-PU2010W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA DW322

OPTOMA DW322 Projector
ویدئو پروژکتور اپتما دی دبلیو 322
روشنایی : 3800 لومنز
کنتراست : 22.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA DW322 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور OPTOMA EH330UST

OPTOMA EH330UST Projector
ویدئوپروژکتور اپتما ای اپ 330 یو اس تی
روشنایی : 3600 لومنز
کنتراست : 20.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت اقتصادی
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی OPTOMA EH330UST تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدیو پروژکتور VIEWSONIC LS831WU

VIEWSONIC LS831WU Video Projector
ویدئو پروژکتور ویوسونیک ال اس 831 دبلیو یو
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 3.000.000:1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC LS831WU تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور VIEWSONIC X2000L-4K

VIEWSONIC X2000L-4K Video Projector
ویدئوپروژکتور ویوسونیک ایکس 200 ال
روشنایی : 2000 انسی لومنز
کنتراست : 3000000:1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIEWSONIC X2000L-4K تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Aiptek i120

AIPTEK MobileCinema i120 Projector
ویدئو پروژکتور جیبی آیپتک آی 120
روشنایی : 120 لومنز
کنتراست : 1500.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی AIPTEK MobileCinema i120 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Aiptek i400

AIPTEK MobileCinema i400 Projector
ویدئو پروژکتور جیبی آیپتک آی 400
روشنایی : 400 لومنز
کنتراست : 1500.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی AIPTEK MobileCinema i400 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئو پروژکتور Aiptek A50

Aiptek A50 Projector
ویدئو پروژکتور جیبی آیپتک ای 50
روشنایی : 50 لومنز
کنتراست : 1000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Aiptek A50 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW7100

Epson EH-TW7100 Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 7100
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW7100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson LS500ATV

Epson LS500ATV Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون ال اس 500 ای تی وی
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson LS500ATV تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson LS500W

Epson LS500W Video Projector
ویدئوپروژکتور لیزری اپسون ال اس 500 دبلیو
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 2.500.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری باتهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson LS500W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-E20

Epson EB-E20 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ای 20
روشنایی : 3400 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-E20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021