حالت نمایش

ویدئوپروژکتور BenQ W2700

BenQ W2700 Data Video Projector
دیتاویدئوپروژکتور بنکیو دبلیو 2700
روشنایی : 2000 لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت Eco
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ W2700 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BENQ TK700STi

BENQ TK700STi Data Video Projector
دیتا ویدئوپروژکتور بنکیو تی کی 700 اس تی آی
روشنایی : 3000 لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 8.000 ساعت در حالت Eco
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BENQ TK700STi تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ TK800M

BenQ TK800M Data Video Projector
دیتا ویدئوپروژکتور بنکیو تی کی 800 ام
روشنایی : 3000 لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت در حالت Eco
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ TK800M تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ TH685

BenQ TH685 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور بنکیو مدل تی اچ 685
روشنایی : 3500 لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت در حالت Eco
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ TH685 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور BenQ GS2

BenQ GS2 Data Video Projector
دیتا ویدئوپروژکتور بنکیو جی اس 2
روشنایی : 500 لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی BenQ GS2 تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتاویدئوپروژکتور Optoma HD146X

Optoma HD146X Projector
دیتاویدئوپروژکتور اپتما مدل اچ دی 146 ایکس
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 25000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD146X تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتاویدئوپروژکتور Optoma M570S

Optoma M570S Projector
ویدئوپروژکتور اپتما ام 570 اس
روشنایی : 3800 انسی لومنز
کنتراست : 22000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : 3D ready
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma M570S تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتاویدئوپروژکتور Optoma HD29HLV

Optoma HD29HLV Projector
ویدئوپروژکتور اپتما اچ دی 29 اچ ال وی
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 50.000.1
عمر لامپ : 15.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Optoma HD29HLV تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson Homecinema 760HD

Epson Homecinema 760HD Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون سینمای خانگی 760 اچ دیی
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Homecinema 760HD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-2165W

Epson EB-2165W Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 2165 دبلیو
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس - دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-2165W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-530

Epson EB-530 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 530
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 16.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-530 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-W04

Epson EB-W04 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی دبلیو 04
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-W04 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW7300

Epson EH-TW7300 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون مدلای اچ تی دبلیو 7300
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 160.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس ، دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW7300 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-W18

Epson EB-W18 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی دبلیو 18
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-W18 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-X20

Epson EB-X20 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی ایکس 20
روشنایی : 2700 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-X20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوروژکتور Epson Powerlite HomeCinema 2040

Epson Powerlite HomeCinema 2040 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور پاورلیت سینمای خانگی 2040
روشنایی : 2200 انسی لومنز
کنتراست : 35.000.1
عمر لامپ : 7.500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Powerlite HomeCinema 2040 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوروژکتور Epson Powerlite HomeCinema 4010

Epson Powerlite HomeCinema 4010 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور پاورلیت سینمای خانگی 4010
روشنایی : 2400 انسی لومنز
کنتراست : 200.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه ی دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson Powerlite HomeCinema 4010 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW6100

Epson EH-TW6100 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 6100
روشنایی : 2300 انسی لومنز
کنتراست : 40.000.1
عمر لامپ : 5,000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW6100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-970

Epson EB-970 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 970
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 12,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-970 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EB-2155W

Epson EB-2155W Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای بی 2155 دبلیو
روشنایی : 5000 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 10,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارای وایرلس داخلی
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EB-2155W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

ویدئوپروژکتور Epson EH-TW940

Epson EH-TW940 Data Video Projector
ویدئوپروژکتور اپسون ای اچ تی دبلیو 940
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 12.000.1
عمر لامپ : 6,000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Epson EH-TW940 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340