تونر کارتریج

منبع تامین رنگ در چاپگرها و پرینترها بسته به نوع چاپگر تونر یا کارتریج نامیده...

منبع تامین رنگ در چاپگرها و پرینترها بسته به نوع چاپگر تونر یا کارتریج نامیده می‌شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه های بیشتر
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

تونر HP 962 Black

HP 962 Black Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اچ پی مشکی 962
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 1000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 9015 , HP 9025
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 962 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر HP 962 CMY

HP 962CMY Original Ink Cartridge
تونر کارتریج جوهری اچ پی رنگی 962
قرمز آبی زرد (در یک کارتریج )
تکنولوژی پرینت : جوهری
کارکرد تونر : حدود 700 برگ
پرینترهای سازگار : HP 9015 , HP 9025
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی HP 962 CMY تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر HP 309A

HP 309A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 309A
HP Q2670A-Q2673A-Q2672A-Q2671A
قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر مشکی: حدود 6000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 4000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 3500 , HP 3550
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 309A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر HP 121A

HP 121A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 121A
HP C9700A-C9701A-C9702A-C9703A
قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر مشکی: حدود 5000 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 4000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1500 , HP 2500
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی HP 121A تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر RICOH SP 330L

RICOH SP 330L Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی ریکو اس پی 330 ال
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 3500 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی سازگار : Ricoh SF 330SFn , Ricoh SP 330SN
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Ricoh SP 330L تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum P110

Pantum P110 Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم پی 110
کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P1050
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum P110 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum TL-500H

Pantum TL-500H Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم تی ال 500 اچ
کارکرد تونر : حدود 6000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P5000
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum TL-500H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum P310

Pantum P310 Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم پی 310
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P3500DN , Pantum P3500DW
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum P310 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum TL-425H

Pantum TL-425H Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم تی ال 425 اچ
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P3305DW , Pantum P3305DN
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum TL-425H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum TL-410

Pantum TL-410 Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم تی ال 410
کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P3300DW , Pantum P3300DN
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum TL-410 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Pantum TL-410E

Pantum TL-410E Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید پنتوم تی ال 410 ای
کارکرد تونر : حدود 1000 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : Pantum P3010DW , Pantum P3010D
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Pantum TL-410E تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر RICOH 418133

RICOH 418133 Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی ریکو 418133
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 14000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی سازگار : RICOH IM350 , Ricoh IM350F
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Ricoh 418133 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر RICOH 418132

RICOH 418132 Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی ریکو 418132
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 17400 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی سازگار : Ricoh IM430F
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Ricoh 418132 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر RICOH SP 230H

RICOH SP 230H Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی ریکو اس پی 230 اچ
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی سازگار : Ricoh SF 230SFnw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Ricoh SP 230H تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-712

Konica Minolta TN-712 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کنیکامینولتا TN-712
کارکرد تونر : حدود 40800 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta 654e , Konica Minolta 754e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-712 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-711

Konica Minolta TN-711 Color Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی کنیکامینولتا TN-711
قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر مشکی : حدود 47200 برگ
کارکرد تونر رنگی : حدود 31500 برگ
حجم پودر : 500 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta c654e , Konica Minolta c754e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-711 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-321

Konica Minolta TN-321 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کنیکامینولتا TN-321
کارکرد تونر : حدود 27000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta 224e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-321 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-322

Konica Minolta TN-322 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کنیکامینولتا TN-322
کارکرد تونر : حدود 24000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta 284e , Konica Minolta 364e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-322 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر Konica Minolta TN-513

Konica Minolta TN-513 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی کنیکامینولتا TN-513
کارکرد تونر : حدود 24400 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Konica Minolta 454e , Konica Minolta 554e
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی Konica Minolta TN-513 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC UG-5545

Panasonic UG-5545 Black Fax Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک یو جی 5545
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 7000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : panasonic UF-7100 , panasonic UF-8100
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی PANASONIC UG-5545 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC UG-3221

Panasonic UG-3221 Black Fax Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک یو جی 3221
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 6000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : panasonic UF-4100
لطفا برای اطلاع از موجودی وقیمت نهایی PANASONIC UG-3221 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340