لیست قیمت پرینتر و چندکاره سامسونگ

تاریخ خبر: 1395/3/1

لیست قیمت پرینتر و چندکاره سامسونگ

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام چاپگرها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 چاپگراز تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات چاپگرها به روی هر محصول کلیک نمایید

مدل پرینتر و چندکاره نوع چاپ کارایی موادمصرفی گارانتی قیمت
Samsung SCX-3405W  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت - اسکن - گپی  MLT-D101S  سام سرویس /پارس کام  
Samsung SCX-3405  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پیرینت - اسکن - کپی MLT-D101S سام سرویس /پارس کام  
Samsung Xpress M2070FH  Laser Printer
 
لیزری سیاه سفید پرینت-اسکن-کپی-فاکس 
 
MLT-D111S  سام سرویس /پارس کام  
Samsung Xpress M2675FN  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت-اسکن-کپی-فاکس 
 
MLT-D116S , MLT-D116L  سام سرویس /پارس کام  
Samsung  Xpress M2020 Printer
 
لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D111S , MLT-D111L  سام سرویس /پارس کام  
Samsung M3320ND Laser printer  لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D203L , MLT-D203S  سام سرویس /پارس کام  
Samsung ML-3310ND Laser printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D205L, MLT-D205S سام سرویس /پارس کام  
Samsung SCX-4729FD  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت-اسکن-کپی-فاکس 
 
MLT-D103S , MLT-D103L سام سرویس /پارس کام  
Samsung M2825ND Laser printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت  MLT-D116S , MLT-D116L سام سرویس /پارس کام  
Samsung SCX-4655FN  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت-اسکن-کپی-فاکس  MLT-D117S  سام سرویس /پارس کام  
Samsung ML-4510ND Laser printer 
 
لیزری سیاه سفید  پرینت MLT-D307L, MLT-D307S سام سرویس /پارس کام  
Samsung ML-3310ND Laser printer  لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D205L, MLT-D205S  سام سرویس /پار کام  
Samsung SCX-3400  Laser Printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت - اسکن - کپی MLT-D101S سام سرویس /پارس کام  
Samsung ML-3750ND Laser printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D305L  سام سرویس /پارس کام  
Samsung ML-2165W Laser printer 
 
لیزری سیاه سفید پرینت MLT-D101S سام سرویس /پارس کام  

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021