لیست قیمت پرینتر و چندکاره کانن

تاریخ خبر: 1395/2/29

لیست قیمت پرینتر و چندکاره کانن

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام پرینترها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 پرینتر از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات پرینترها به روی هر محصول کلیک نمایید

مدل پرینتر و چندکاره کانن

نوع چاپ

کارایی دستگاه

جوهر / تونر / کارتریج

قیمت

گارانتی

CANON 6020

لیزر سیاه سفید پرینتر تونر کانن 725   یک سال پارس کام

CANON 6030

لیزر سیاه سفید پرینتر تونر کانن 725   یک سال پارس کام

CANON 6030W

لیزر سیاه سفید پرینتر وایرلس تونر کانن 725   یک سال پارس کام

CANON 6200D

لیزر سیاه سفید پرینتر داپلکس تونر کانن 726   یک سال پارس کام

CANON 6230DW

لیزر سیاه سفید پرینتر داپلکس وایرلس تونر کانن 726   یک سال پارس کام

CANON MF211

لیزر سیاه سفید پرینتر سه کاره تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON MF212W

لیزر سیاه سفید پرینتر سه کاره وایرلس تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON MF216N

لیزر سیاه سفید پرینتر چهار کاره شبکه تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON MF217W

لیزر سیاه سفید پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON MF226DN

لیزر سیاه سفید پرینتر چهار کاره داپلکس شبکه تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON MF229DW

لیزر سیاه سفید پرینتر چهار کاره داپلکس وایرلس تونر کانن 737   یک سال پارس کام

CANON i-7100CN

لیزر رنگی پرینتر تونر کانن 729   یک سال پارس کام

CANON 7100CN

لیزر رنگی پرینتر شبکه تونر کانن 731   یک سال پارس کام

CANON MF8230CN

لیزر رنگی پرینتر سه کاره شبکه تونر کانن 731   یک سال پارس کام

CANON MF623CN

لیزر رنگی پرینتر سه کاره شبکه تونر کانن 731   یک سال پارس کام

CANON MF8280CW

لیزر رنگی پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 731   یک سال پارس کام

CANON MF628CW

لیزر رنگی پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 731   یک سال پارس کام

CANON IP7240

جوهرافشان چاپگر کارتریج کانن 450/451   یک سال پارس کام

CANON IP7250

جوهرافشان چاپگر کارتریج کانن 550/551   یک سال پارس کام

CANON G1400

جوهرافشان چاپگر جوهر کانن 4 رنگ   یک سال پارس کام

CANON 6840

جوهرافشان چاپگر

کارتریج کانن 550/551

  یک سال پارس کام

CANON 8740

جوهرافشان چاپگر وایرلس A3 کارتریج کانن 450/451   یک سال پارس کام

CANON 2440

جوهرافشان چاپگر سه کاره کارتریج کانن 445/446   یک سال پارس کام

CANON 5740

جوهرافشان چاپگر سه کاره وایرلس کارتریج کانن 470/471   یک سال پارس کام

CANON G2400

جوهرافشان

چاپگر سه کاره

جوهر کانن 4 رنگ

 

یک سال پارس کام

CANON G3400

جوهرافشان

چاپگر سه کاره وایرلس

جوهر کانن 4 رنگ

 

یک سال پارس کام

 

 

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021