مقایسه پلاترهای HP از نظر مشخصات فنی

تاریخ مقاله: 1395/3/10

مقایسه پلاترهای HP از نظر مشخصات فنی

 

مدل پلاتر عرض چاپ امکانات کارتریج HP حافظه
پلاتر دیزاین جت HP T520 24 اینچ وایرس/شبکه/کاتر اتومات  کاتریج شماره 711 زرد-قرمز-مشکی-آبی 1 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T520 36 اینچ وایرلس/شبکه/کاتر اتوامات کاتریج شماره 711زرد-قرمز-مشکی-آبی 1 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP Z2100 24 اینچ شبکه/کاتر اتومات کارتریج شماره 70/  8رنگ 128 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP Z5200 44 اینچ شبکه/کاتر اتومات کارتریج شماره 70/  8رنگ 32 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T120 24 اینچ وایرلس/شبکه/کاتر/اتومات/eprint کارتریج شماره 711 زرد-قرمز-مشکی-آبی 256 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T790 44 اینچ شبکه/کاتر اتومات کارتریج شماره72/   6رنگ  8 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T795 44 اینچ شبکه/کاتر اتومات کاتریج شماره 72/   6رنگ 16 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T920  36 اینچ شبکه/کاتر اتومات کارتریج شماره 727/   6رنگ 32 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T1500 36 اینچ eprint/شبکه کارتریج شماره 727/   6رنگ   64 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T2500 36 اینچ eprint/شبکه کارتریج شماره 70/   6رنگ 128 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP T5400 44 اینچ شبکه/کاتر اتومات کاتریج شماره 70/  12 رنگ  64 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP Z3200 24 اینچ شبکه/کاتر اتومات کارتریج شماره 70/   12رنگ 256 گیگا بایت
پلاتر دیزاین جت HP Z3200 44 اینچ شبکه / کاتر اتومات کارتریج شماره 70/   12رنگ 256 گیگا بایت

آدرس : تهران خیابان ایرانشهر شمالی خیابان اراک پلاک 16 واحد1   
تلفن واحد فروش : 340 340 88 021
تلفن واحد پشتیبانی : 72 32 58 88 021
تلفن واحد حسابداری : 73 32 58 88 021
تلفن واحد بازاریابی : 74 32 58 88 021
فکس : 02188341340

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021