چگونگی دریافت فکس از چندکاره HP در حالت STANDBY

تاریخ مقاله: 1395/3/9

چگونگی دریافت فکس از چندکاره HP در حالت STANDBY

اگر چند کاره ی شما در حالت stand by فاکس دریافت نمی کند به روش زیر عمل کنید

1- وارد آیتم menu شوید

2- انتخاب گزینه system setup و ورود به این آیتم

3- کلیک به روی گزینه تنظیمات انرژی یا energy setting و ورود به این آیتم

4- کلیک به روی گزینه wake/auto on even و ورود به ان

5- off کردن گزینه های usb-jak-lan و on کردن گزینه  fax

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021