کدخطا هایی که در پرینتر HP PRO 500 نمایش داده میشود نشانه چیست

تاریخ مقاله: 1395/2/27

کدخطا هایی که در پرینتر HP PRO 500 نمایش داده میشود نشانه چیست

کد خطا و پبغام های مربوط به پرینتر حرفه ای لیزر رنگی HP PRO500

HP در این گروه از پرینترهای لیزری رنگی سازمانی ، دانشگاهی ، چاپ خانه ای  قرار می گیرد .

پرینترهای رنگی PRO500 با مدل های HP M575/M570/M553/M552/M551 در بازار عرضه می شود .

کد خطا

ایراد پرینتر و راهکار پرینتر 500

51.XX

ایراد سخت افزاری داخلی

52.0000

مشکل در موتور لیزر اسکنر

54.0100

مشکل در کنترل سنسور یا DC

54.2500

عدم تشخیص کاغذ رویی

13.0000

گیر کردن کاغذ یا PAPER JAM

41.3000

عدم تنظیم سایز کاغذ

50.0000

50.1000

50.2000

50.3000

50.4000

مشکل در قسمت فیوزینگ پرینتر رنگی

55.3000

مشکل در فرمتر

57

مشکل در فن

79

زمان بروزرسانی FIRM WARE

 

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021