مقایسه اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای پاناسونیک

تاریخ مقاله: 1395/2/21

مقایسه اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای پاناسونیک

 مدل  سایز  نوع اسکنر  سرعت اسکن یکرو  سرعت اسکن دورو اسکن روزانه ظرفیت فیدر امکانات
 KV-S1015C  Legal  دورو  20 برگ  40تصویر  1500 برگ  50 برگ  اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
 KV-S1026C  Legal  دورو  30 برگ  60تصویر  2000 برگ 50 برگ  اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
 KV-S1027C  Legal  دورو  45 برگ  60تصویر 3000 برگ  100 برگ  اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
 KV-SL1056  Legal  دورو  45 برگ  90تصویر 4000 برگ 100 برگ  اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
 KV-SL1066  Legal  دورو  65 برگ  130تصویر 6000 برگ 100 برگ  اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
 KV-S5046H  A3  دورو  80 برگ  160تصویر 15000 برگ و بیشتر 300 برگ  Imprinter Flathbed Option
 KV-S5055C  A3  دورو  90 برگ  180تصویر 17500 برگ و بیشتر 200 برگ  Imprinter Flathbed Option
 KV-S5076H  A3  دورو  100 برگ  200تصویر 20000 برگ و بیشتر 300 برگ  Imprinter Flathbed Option

 

آدرس : تهران خیابان ایرانشهر شمالی خیابان اراک پلاک 16 واحد 1
تلفن واحد فروش : 340 340 88 021
تلفن واحد پشتیبانی : 72 32 58 88 021
تلفن واحد حسابداری : 73 32 58 88 021
تلفن واحد بازاریابی : 74 32 58 88 021
فکس : 02188341340

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021