روشی آسان برای نصب پرینتر

تاریخ مقاله: 1395/2/12

روشی آسان برای نصب پرینتر

 

برای نصب پرینتر ابتدا به قسمت printer and faxes می رویم و بر روی add printer در سمت چپ کلیک می کنیم تا wizard مربوط را بیاورد. در قسمت اول باید تعیین کنیم که می خواهیم پرینتر local نصب کنیم یعنی به خود کامپیوتری که پاش نشسته ایم متصل است یا می خواهیم از پرینتر شبکه استفاده کنیم.در صورت local بودن پرینتر گزینه اول را انتخاب می کنیم و اگر بخواهیم پرینتر شبکه را نصب کنیم باید گزینه دوم را انتخاب کنیم. حالا هر دو نوع را مورد برسی قرار میدهیم.

نوع اول: (نصب پرینتر به صورت local)
وقتی گزینه local را انتخاب می کنیم یک گزینه زیر شاخه دارد ( Automatically ) که اگر چک مارکش را بزنیم به این معناست که پرینتر ما plug &play است و خودش بگردد تا پیدایش کند معمولا این چک مارک را که به صورت پیش فرض زده شده بر میداریم. در مرحله بعد مربوط به پورتی است که پرینتر به آن متصل است میباشد و وقتی استفاده میشود که بخواهیم از چند پرینتر به صورت local استفاده کنیم پس می رویم به مرحله بعدی در این مرحله مدل و نام کارخانه پرینتر را انتخاب می کینم (مثلا HP 2000C ).مرحله بعد که پر کردنش دل بخواهی است و ضرورت ندارد. و در آخر هم برای نمونه می توانیم برای اطمینان از نصب صحیح یک پرینت انجام دهیم.

 

نوع دوم:
وقتی گزینه (...a network printer) را انتخاب می کنیم یعنی پرینتر بر روی این کلاینت نصب نیست و به کامپیوتر دیگری نصب است و ما می خواهیم از طریق شبکه از آن پرینتر استفاده کنیم.در مرحله بعد سه گزینه دارد که اولین گزینه می گوید بگرد و خودت پرینتر را پیدا کن..گزینه دوم ما آدرس موقعیت پرینتر را به صورت UNC می نویسیم. و در گزینه سوم آدرس پرینتر را به صورت URL می دهیم.و در آخر نام پرینتر به اشتراک گذاشته شده مورد نظر در شبکه را انتخاب کرده و نصب می کنیم.
آدرس UNC به این صورت است:
کد:
print server name or IPprinter share name

http://www.microrayaneh.com

 

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021