مشخصات فنی ویدئو پروژکتور EPSON

تاریخ مقاله: 1395/3/17

مشخصات فنی ویدئو پروژکتور EPSON

گارانتی وایرلس درگاه ورودی عمر لامپ رزولوشن کنتراست روشنایی مدل ویدئو پروژکتور
آواژنگ option VGA/USB/HDMI 10000 SVGA,800*600 1:15000 3200 Epson s31
آواژنگ option VGA/USB/HDMI 6000 WXGA,1280*800 1:10000 3000 Epson W28
آواژنگ option VGA/USB/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:15000 3200 Epson X31
آواژنگ option VGA/USB/HDMI 6000 SVGA,800*600 1:10000 3000 Epson EB-965
شرکتی option VGA/USB/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:15000 2800 Epson X04
آواژنگ option VGA/USB/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:10000 2700 Epson X27
آواژنگ option VGA/HDMI 10000 WXGA,1280*800 1:16000 3400 Epson EB-535W
آواژنگ option VGA/HDMI 2I 6000 WXGA,1280*800 1:10000 3300 Epson EB-595wi
آواژنگ option HDMI 2 7500 WXGA,1920*1080 1:135000 2200 Epson EH-TW5300
آواژنگ YES HDMI 2 10000 WUXGA,1920*1200 1:15000 3000 Epson U04
آواژنگ option HDMI 2 6000 WXGA,1280*800 1:10000 3300 Epson EB-585W
آواژنگ option HDMI 6000 WXGA,1920*1080 1:40000 3000 Epson EH-TW570

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021