مشخصات فنی ویدئو پروژکتور Panasonic

تاریخ مقاله: 1395/3/17

مشخصات فنی ویدئو پروژکتور Panasonic

گارانتی وایرلس  درگاه ورودی عمر لامپ رزولوشن کنتراست روشنایی مدل ویدئو پرژکتور
شرکتی option VGA/HDMI 5000 XGA,1024*768 1:10000 3000 Panasonic LB300
شرکتی option VGA/HDMI/USB 10000 XGA,1024*768 1:10000 3300 Panasonic LB332
شرکتی option VGA/HDMI 5000 XGA,1024*768 1:410000 2800 Panasonic LB280
شرکتی option VGA/HDMI 7000 XGA,1024*768 1:10000 4500 Panasonic VX425
شرکتی option VGA/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:10000 5500 Panasonic VX600
شرکتی option VGA/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:10000 4100 Panasonic LB412
شرکتی option VGA/HDMI 5000 XGA,1024*768 1:10000 3700 Panasonic LB382
شزکتی option VGA/HDMI 7000 XGA,1024*768 1:10000 4500 Panasonic VX420

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021