مشخصات فنی ویدئو پروژکتور SONY

تاریخ مقاله: 1395/3/17

مشخصات فنی ویدئو پروژکتور SONY

گارانتی وایرلس درگاه ورودی عمر لامپ رزولوشن کنتراست روشنایی مدل ویدئو پروژکتور
شرکتی option VGA/HDMI 3000 XGA,1024*768 1:3000 2600 sony DX122
شرکتی option VGA/HDMI 6000 XGA,1024*768 1:3000 3200 sony DX147
شرکتی option VGA/HDMI 3200 XGA,1024*768 1:3000 3800 sony EX295
شرکتی option VGA/HDMI 3000 XGA,1024*768 1:3000 2300 sony DX102
شرکتی option VGA/HDMI 10000 XGA,1024*768 1:3000 2600 sony DX127
شرکتی option VGA/HDMI 3000 XGA,1024*768 1:3000 3300 sony EX255

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021