فروش دیتا ویدئو پرژکتور پاناسونیک با گارانتی اصلی

تاریخ مقاله: 1395/7/4

فروش دیتا ویدئو پرژکتور پاناسونیک با گارانتی اصلی

**تمام دیتا ویدئو پرژکتورها با گارانتی تحویل داده میشود

**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 3 دیتا پرژکتور پاناسونیک از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات دیتا پرژکتور پاناسونیک به روی هر محصول کلیک نمایید

*****قابل ذکر است که انواع پرده نمایش ، پایه ، لامپ  و انواع کابل مربوط به دیتا ویدئو پرژکتور  PANASONIC در این مجموعه بفروش میرسد

مدل دیتا ویدئوپرژکتور PANASONIC عمرلامپ کنتراست روشنایی امکان وایرلس امکان نمایش سه بعدی

دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ570

7000 ساعت 10000.1 4800 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX420 
 
5000 ساعت 10000.1 4500 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX425N 
 
5000 ساعت 10000.1 4500 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB412 
 
5000 ساعت 12000.1 4100 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LW312 
 
5000 ساعت 12000.1 3100 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-TW342 
 
5000 ساعت 12000.1 3300 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VW350 
 
5000 ساعت 10000.1 4000 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ580 
 
4000 ساعت 5000.1 5400 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX605N 
 
7000 ساعت 10000.1 2800 دارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB300 
 
5000 ساعت 10000.1 3100 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-DX820 
 
  2400.1 8200 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-AE8000 
 
  50000.1 2400 ندارد دارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX610 
 
4000 ساعت 5000.1 6200 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX800ZE 
 
3000 ساعت 50000.1 7500 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EX510 
 
4000 ساعت 2000.1 5300 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-EW640 
 
4000 ساعت 5000.1 5800 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-LB280 
 
5000 ساعت 10000.1 2800 ندارد ندارد
دیتا ویدیو پروژکتور پاناسونیک PT-VX600 
 
7000 ساعت 10000.1 5500 ندارد ندارد

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021