شارژ تونر کارتریج لیزری مشکی پرینتر و چندکاره CANON با بهترین کیفیت و گارانتی

تاریخ مقاله: 1395/7/16

شارژ تونر کارتریج لیزری مشکی پرینتر و چندکاره CANON با بهترین کیفیت و گارانتی

جهت شارژ تونرکارتریج انواع پرینترلیزری سیاه سفید کانن می توانید با تلفن 02188340340 و 02188866603 تماس حاصل نمایید. .در صورت ا خذ اشتراک و عقد قرارداد از تخفیف برخوردار میشوید
شما با اعتماد به کارشناسان فنی می توانید با حدود یک ششم هزینه کارتریج اورجینال ، یک کارتریج اورجینال بسازید .
قطعات قابل تعویض تونر کارتریج مشکی شامل پودر - درام - بلید - مگنت و فوم رولر میباشد.
در صورتی که تونر کارتریج های خود را برای شارژ به دفتر مرکزی  ارسال کنید ، کارشناسان فنی  در کمترین زمان اقدام به شارژ و رفع ایراد کارتریج می نمایند . و کارتریج مشکی شارژ شده را همراه با برگ تست به شما تحویل می دهند

مدل تونر کارتریج مشکی قابل شارژ امکان تعویض قطعه حجم پودر مصرفی تعداد برگ پرینت پرینترهای مربط

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 737

در صورت نیاز دارد 150 گرم 2400 برگ CANON 211,CANON 226

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن ای پی 22 

در صورت نیاز دارد 150 گرم

2500 برگ

Canon: 250 , 350 , 800 , 810

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن ای پی 25

در صورت نیاز دارد 150 گرم 2500 برگ  Canon 1210

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن ای پی 26

در صورت نیاز دارد 150 گرم 2500 برگ Canon 3200, 3110, 3240

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن ای پی 27

در صورت نیاز دارد 150 گرم 2500 برگ Canon : 3110, 3111, 5530

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن اف ایکس 10

در صورت نیازدارد 150 گرم 2700 برگ CANON 4010,CANON 4012

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 719

در صورت نیاز دارد 140 گرم 2100 برگ CANON 6310DN

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 708

در صورت نیاز دارد 110 گرم 2500 برگ  Canon 3360 , Canon 3300

شارژ تونرکارتریج لیزر سیاه سفید کانن 713

در صورت نیاز دارد 110 گرم 2000 برگ Canon 3250 

تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 726

در صورت نیاز دارد 110 گرم 1600 برگ CANON 6200 CANON 6230DW

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 712

در صورت نیاز دارد 110گرم 1600 برگ Canon 3010 , Canon 3100

شارژ تونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 715

در صورت نیاز دارد 110 گرم 1600 برگ Canon 3310 , Canon 3370

شارژ تونر  کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 703

در صورت نیاز دارد 130 گرم 2000 برگ Canon 2900 , Canon 300

شارژتونر کارتریج لیزر سیاه سفید کانن 728

در صورت نیاز دارد 110 گرم 1600 برگ Canon 4570 , Canon 4410

شارژ تونرکارتریج لیزر سیاه سفید کانن 725

در صورت نیاز دارد 100گرم 1600 برگ CANON 3010,CANON 6020

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021