کارایی فیدر یا adf در چندکاره لیزر رنگی HP m477fdn/fdw/fnw

تاریخ مقاله: 1395/12/30

کارایی فیدر یا adf در چندکاره لیزر رنگی HP m477fdn/fdw/fnw

سیستم تغذیه کننده سند یا ADF 

عملیات سیستم تغذیه کننده سند بسیار ساده است .

هنگامی که درپوش تغذیه کننده سند باز است ، سیستم تغذیه کننده کار نمی کند و مسیر عبور کاغذ ناقص است . 

زمانی که پرینتر چاپ دورو را با سیستم تغذیه کننده انجام می دهد ، کاغذ تنها یک بار برای گرفتن پرینت دورو به داخل دستگاه می رود ، چرا که تغذیه کننده سند دارای یک حسگر تماس CIS می باشد .در قسمت اسکن نیز ، می توانید دوروی یک سند را تنها بر یک روی کاغذ اسکن کنید . 

این عملیات استاندارد تغذیه کننده سند شامل حالت های آماده به کار ، شروع ، کشیدن و انجام می باشد . 

در حالت آماده به کار صفحات برای شروع کار در موقعیت پایین قرار دارند  زمانی که اسناد در سینی ورودی کاغذ بارگذاری می شوند ، سنسور تشخیص کاغذ حضور کاغذ ها را تشخیص می دهد .

زمانی که کپی یا اسکن آغاز می شود ، فیدر یا همان adf دستگاه چندکاره لیزر رنگی باعث می شود تا کارهای بیشتری را با سرعت بهتر انجام دهید . 

تا زمانی که سند با غلطک در ارتباط است سیستم تغذیه کننده سند به صورت اتومات اسناد را می کشد و کارها را پیش می برد . 

غلطک و سنسور کشش سند در این چندکاره ها باعث کشیدن یک یا چند برگ به داخل دستگاه می شود. تنها ورق هایی که با غلطک تماس دارند برای انجام کارها به داخل دستگاه کشیده می شوند.

برگه تنها از طریق مسیر فیدر ( با کمک غلطک) راه خود را ادامه ی دهد. 

فعال شدن این سنسور آغاز فرآیند اسکن است و اسکنر نیز تصویر را به عنوان یک سند از تغذیه کننده سند برای اسکن بدست می آورد . سپس غلطک ارسال اسکن، ورقه را به سمت منظقه خروجی هدایت و خارج می کند .

مراحل گرفتن و کشیدن سند تا زمانی که سند توسط سنسور حاضر شناسایی بگردد تکرار می شود . هنگامی که سنسور آخرین برگ را تشخیص می دهد ، بعد از اینکه آخرین برگ خارج شد دستگاه در حالت آمده به کار قرار می گیرد.

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021