پرده نمایش دیتا پرژکتور پایه دار یا ایستاده

Screen projectors

تماس بگیرید

این پرده نمایش دارای سه پایه می باشد و به راحتی می توان آن را در هر محیطی با حداقل زمان ممکن راه اندازی نمود.
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 180*180 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 200*200 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر پایه دار
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

این پرده نمایش دارای سه پایه می باشد و به راحتی می توان آن را در هر محیطی با حداقل زمان ممکن راه اندازی نمود.
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 180*180 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 200*200 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر پایه دار
 

درصورتیکه پرده نمایش جهت مصارف پرتابل ویا درمواردی که احتمال جابجایی دیتاپروژکتور همچنین پرده نمایش وجودداشته باشد بهتر است ازپرده نمایش پایه داراستفاده گردد که هم مجهزبه پایه جمع شونده بوده وهم حمل آن آسان است

راهنمای انتخاب پرده نمایش (پرده ویدیو پروژکتور) مناسب:
*در هنگام انتخاب پرده ویدئو پرژکتور به ارتفاع سقف محل استفاده از پرده نمایش دقت نمایید. در صورتیکه ارتفاع پرده نمایش را با ارتفاع سقف یک اندازه بگیرید ،کسانیکه پشت میز نشسته اند  از زمین تا ارتفاع یک متر بالاتر در زاویه دید آنها نمی باشد در نتیجه یک متر از تصویر را نمی توانند ببینند. همیشه در انتخاب ابعاد پرده نمایش ارتفاع آن را حداقل یک متر کمتر از ارتفاع سقف انتخاب کنید..

نظرات

Support@canonhp.com 021-88340340