لیست قطعات مصرفی و جانبی پرینتر و لپ تاپ

تاریخ مقاله: 1395/10/20

لیست قطعات مصرفی و جانبی پرینتر و لپ تاپ

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام قطعات با کیفیت تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5قطعه از تخفیف برخوردار میشوید
 
 

نام قطعه مدل دستگاه فروش تک و عمده قیمت
صفحه تاچ HP 4680 دارد تماس بگیرید
فلت تاچ HP 4680 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 4680 دارد تماس بگیرید
کریج کامل HP 4680 دارد تماس بگیرید
فلت کریج HP 4680 دارد تماس بگیرید
تسمه کریج HP 4680 دارد تماس بگیرید
نوار اینکودر HP 4680 دارد تماس بگیرید
سنسور اینکودر HP 4680 دارد تماس بگیرید
رم ریدر HP 4680 دارد تماس بگیرید
کلید پاور HP 4680 دارد تماس بگیرید
پنل HP 5283 دارد تماس بگیرید
برد فورمتر HP 5283 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 5283 دارد تماس بگیرید
سری چرخ دنده پیکاپ HP 5283 دارد تماس بگیرید
موتور کریج HP 5283 دارد تماس بگیرید
تسمه کریج HP 5283 دارد تماس بگیرید
کریج HP 5283 دارد تماس بگیرید
استپ موتور HP 5283 دارد تماس بگیرید
اینکودر HP 5283 دارد تماس بگیرید
فلت کریج HP 5283 دارد تماس بگیرید
گیربکس کامل HP 7000 دارد تماس بگیرید
کریج کامل HP 7000 دارد تماس بگیرید
نوار اینکودر HP 7000 دارد تماس بگیرید
پنل HP 7000 دارد تماس بگیرید
فلت پنل HP 7000 دارد تماس بگیرید
کلید پاور HP 7000 دارد تماس بگیرید
لولا HP 7000 دارد تماس بگیرید
درب پشت HP 7000 دارد تماس بگیرید
فورمتر HP 7000 دارد تماس بگیرید
پمپ تخلیه HP 7000 دارد تماس بگیرید
درام HP 2840 دارد تماس بگیرید
فورمتر HP 2840 دارد تماس بگیرید
فیوزینگ HP 2840 دارد تماس بگیرید
کریج HP 5610 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 5610 دارد تماس بگیرید
گیربکس HP 5610 دارد تماس بگیرید
فورمتر HP 3745 دارد تماس بگیرید
درب پشت HP 3745 دارد تماس بگیرید
فیوزینگ CAN LBP 6000 دارد تماس بگیرید
پیکاپ CAN LBP 6000 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN LBP 6000 دارد تماس بگیرید
سنسور پشت CAN LBP 6000 دارد تماس بگیرید
برد پاور CAN 4500 دارد تماس بگیرید
پیکاپ CAN 4500 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN 4500 دارد تماس بگیرید
گیربکس HP 1510 دارد تماس بگیرید
کلید پاور HP 1510 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 1510 دارد تماس بگیرید
کریج HP 1510 دارد تماس بگیرید
پیکاپ CAN MP 610 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN MP 610 دارد تماس بگیرید
برد پاور CAN MP 610 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN LBP 2900 دارد تماس بگیرید
فیوزینگ CAN LBP 2900 دارد تماس بگیرید
کریج HP 4580 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 4580 دارد تماس بگیرید
فورمتر HP 4580 دارد تماس بگیرید
ADF HP 4580 دارد تماس بگیرید
کریج HP 5510 دارد تماس بگیرید
گیربکس HP 5510 دارد تماس بگیرید
پیکاپ HP 5510 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN 280 دارد تماس بگیرید
برد فورمتر CAN 280 دارد تماس بگیرید
برد پاور CAN 280 دارد تماس بگیرید
کریج CAN 3420 دارد تماس بگیرید
پیکاپ CAN 3420 دارد تماس بگیرید
گیربکس CAN 3420 دارد تماس بگیرید
برد پاور HP 1025 دارد تماس بگیرید
وایرلس HP 1025 دارد تماس بگیرید
درام HP 1025 دارد تماس بگیرید
فیوزینگ HP 1025 دارد تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021