کیفیت جوهر و کارایی آن در پرینتر های pagewide

تاریخ مقاله: 1396/5/31

کیفیت جوهر و کارایی آن در پرینتر های pagewide

عناصر اصلی برای چاپ در جوهر ها ، رنگ ها هستند . کارایی این جوهر برای انتقال رنگ به کاغذ و چاپ است . 

جوهر اچ پی برای کیفیت چشم گیر 

چاپ هایتان به دلیل استفاده از جوهر های اصلی اچ پی با منعکس کردن نور ، با رنگ هایی واضح و جداگانه ( بدون پخش شدن رنگ ها در هم ) ارائه می شود . هر رنگ از مولوکول های پر جنب و جوش ساخته شده است . در حالی که رنگدانه از ذرات کوچک  رنگی ساخته شده که در طول موج نور قابل مشاهده هستند و فرقی نمی کند هر دو می توانند پرینت هایی کاملا رنگی با رنگ های کاملا روشن را ارائه دهند . به هر حال ، رنگدانه پیشنهاد برتری می باشد . این پیشنهاد با امکان اشباع رنگ برتر با تراکم سیاه سفید ، کاملا مقاوم در برابر محو شدن و اسمیر می باشد . برای مثال ، مقاوم در برابر آب و نور . با این جوهر ها می توانید به سادگی بر روی انواع کاغذ و بروشور چاپ هایی با کیفیت بدست آورید . 

به منظور تولید تصاویر با گرافیک و رنگ های شفاف به همراه خطوط و متن های واضح ، رنگ ها باید دقیقا رو یا در نزدیکی کاغذ قرار داشته باشند . اگر رنگ ها روی کاغذ به صورت کاملا سطحی یا خیلی عمیق به چاپ برسند دیگر پرینت هایی با تصاویر شفاف نخواهید داشت ! دیگر پرینت هایی واضح بدست نخواهید آورد و دیگر در پرینت هایتان رنگ هایی زنده را مشاهده نخواهید کرد . برای رسیدن به کیفیت چاپ بالا ، رنگ ها باید به سرعت و در یک لایه سطحی نازک پس از رسیدن به کاغذ به چاپ برسند این یک عامل مهم در بدست آوردن کیفیت بالا در چاپ می باشد . 

حرکت جوهر از هد چاپگر بر روی کاغذ 

بر خلاف جوهر پرینتر های لیزری که پودر خشک است جوهر این پرینتر ها مایع می باشد و در زمان رسیدن به کاغذ تنها در مدت زمان کوتاهی مایع باقی می مانند و سریع خشک می شوند . 

جوهر از مقداری مایع تهیه شده است ، که به نام خودرو جوهر معروف است ، که حامل رنگ به کاغذ می باشد . خودرو جوهر در درجه اول آب است . اما شامل موارد مورد نیاز برای سازگاری ، قابل اعتماد بودن و کنترل تخلیه جوهر نیز می باشد . 

در مسیر انتقال جوهر به کاغذ در یک مقدار کم جوهر 6 قطره پیکولیتر وجود دارد و در یک لیتر یک تریلیون و هر یک گرم از جوهر چیزی در حدود 170 میلیون پیکولیتر وجود دارد . هد چاپگر در یک زمان از طریق نازل های جداگانه یک قطره را خارج می سازد و هر قطره باید با سرعت و درست در محل صحیح خود قرار بگیرد . 

اجزاء هد چاپگر های جوهری هیچ حرکتی ندارند به جز جوهر ها ! در داخل هد چاپگر یک پالس الکتریکی پایدار ، در مورد یک میکرو ثانیه یک مقاومت کوچک در ژنراتور وجود دارد که با جوهر پر یک قطره جوهر تبخیر می شود و بعد یک قطره از جوهر در حدود 10 متر بر ثانیه مانند یک پیستون کوچک عمل می کند و به عنوان حباب  پس از حدود 10 میکرو ثانیه فرو می ریزد . تساوی جوهر به منظور پر کردن مجدد برای چرخه ی دیگر دوباره همین اعمال را تکرار میکند . 

پس از خروج از هد چاپگر ، قطره جوهر حدود 1 میلی متر در یک نقطه در محل مورد نظر بر روی کاغذ قرار می گیرد . این روند می تواند ده ها هزار بار در ثانیه در هر ژنراتور قطره تکرار شود . 

بر روی کاغذ  رنگدانه ها باید به سرعت خشک شوند و به تولید متن ها و خطوط واضح ، با اشباع رنگ بالا و چگالی نوری سیاه سفید با سرعت بالا بپردازند . در پی این فر آیند باید رنگدانه ها جدا از هم بر روی کاغذ قرار بگیرند تا تصاویری دقیق و واضح را ارائه بدهند . در کل کار کلی سیستم انتقال جوهر این است که از ارائه رنگ های دقیق بدون کوچکترین پخش شدگی در هم اطمینان کامل را ارائه دهد . 

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021