چطور در فکس لیزری Panasonic KX-FL501 گزارش ارسال و دریافت را پرینت بگیریم ؟

تاریخ مقاله: 1395/10/18

چطور در فکس لیزری Panasonic KX-FL501 گزارش ارسال و دریافت را پرینت بگیریم ؟

* چاپ گزارشات  *

*فهرست منابع و گزارشات *

شما میتوانید نسخه های قابل چاپ لیست و گزارشات زیر را چاپ کنید . 

- لیست راه اندازی و تنظیمات : امکان چاپ تنظیمات فعلی از پایه و برنامه نویسی های پیشرفته را برای شما فراهم می کند . 

- لیست شماره تلفن  ها : امکان چاپ اسامی و شماره تلفن هایی که برروی ONE - TOUCH DIAL و JOG DIAL ذخیره شده . 

- گزارش فکس ها : فکس KX- FL501 سوابقی از فکس های فرستاده شده و دریافت شده را نگه می دارد . گزارشات این فاکس ها به صورت اتوماتیک بعد از هر 30 فکس پرینت گرفته می شود

-لیست برنامه ها : امکان چاپ ویژگی  های پخش و برنامه هایی که برای ارسال و دریافت فکس ذخیره شده را برایتان فراهم می کند .

  -لیست  تست های گرفته شده : این ویژگی به شما این امکان را می دهد تا کیفیت پرینت هایتان را چک کنید . اگر تست های گرفته شده متنی کثیف یا تار با نوشته های در هم را ارائه داد لازم است تا داخل یونیت فکس را تمیز کنید . اگر بعد از این کارهمچنان کیفیت نا مناسبی را دریافت می کردید ، لازم است تا تونر کارتریج و یونیت درام را تعویض کنید . 

برای چاپ تمامی لیست های فوق لازم است مراحل زیر را انجام دهید :

1- دکمه MENU را دوبار فشار دهید . 

2 - دکمه JOG DIAL را تا زمانی که لیست مورد نظرتان را پیدا کنید بچرخانید . 

3 - دکمه SET را برای شروع پرینت گرفتن فشار دهید .

برای متوقف کردن چاپ ، دکمه STOP را فشار دهید . 

بعد از پرینت گرفتن ، گزینه های پرینت گرفته شده نمایش داده می شود . 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021