حالت نمایش

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8

Scope Motorized Projector Screen 180x180
پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2

Scope Motorized Projector Screen 200x200
پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5

Scope Motorized Projector Screen 150x150
پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5

Scope Motorized Projector Screen 250x250
پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3

Scope Motorized Projector Screen 300x400
پرده نمایش برقی اسکوپ 3x4
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 300x400 سانتی متر
نوع پرده :برقی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش برقی اسکوپ 4x3 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8

Scope Manual Projector Screen 180x180
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5

Scope Manual Projector Screen 150x150
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2

Scope Manual Projector Screen 200x200
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5

Scope Manual Projector Screen 250x250
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 2.5x2.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 250x250 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : آویز (سقفی)
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش دستی اسکوپ 2.5x2.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8

Scope Tripod Projector Screen 180x180
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.8x1.8
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 180x180 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 1.8x1.8 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 2x2

Scope Tripod Projector Screen 200x200
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 2x2
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 200x200 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 2x2 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5

Scope Tripod Projector Screen 150x150
پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 1.5x1.5
شرکت سازنده : Scope
سایز پرده نمایش : 150x150 سانتی متر
نوع پرده : دستی
شیوه استفاده : ایستاده
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش ایستاده اسکوپ 1.5x1.5 دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand
اندازه پایه : 12x18x90 سانتی متر
ارتفاع پایه : قابل تنظیم از 80 تا 170 سانتی متر
وزن : 5 کیلوگرم
نحوه نصب : زمینی
دارای قابلیت تحمل دستگاه های سنگین
بسیار مستحکم و مقاوم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 43cm to 65cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 43 تا 65 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 23cm to 43cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 13 تا 43 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

میز ویدئو پروژکتور

Video Projector Desk
میز ویدئو پروژکتور
ارتفاع : 50 الی 90 سانتی متر
مناسب برای جلسات کنفرانس و مکان هایی که امکان نصب پروژکتور به سقف وجود ندارد .
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی میز ویدئو پروژکتور تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

میز سه تیکه ویدئو پروژکتور

Video Projector Desk
میز سه تیکه ویدئو پروژکتور
ارتفاع : 50 الی 90 سانتی متر
مناسب برای جلسات کنفرانس و مکان هایی که امکان نصب پروژکتور به سقف وجود ندارد .
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی میز سه تیکه ویدئو پروژکتور تماس بگیرید.
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دانگل وایرلس Epson

Epson Projector Wireless Dongle
دانگل وایرلس فابریک اپسون
تکنولوژی برقراری ارتباط بیسیم
امکان نمایش بی سیم تصاویر
سازگار با سیستم عامل های ویندوز ، اندورید و ios
نصب و راه اندازی سریع و ساده
نمایش تصاویر بدون تاخیر
دارای امکان انتقال صدا
سبک و قابل حمل
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دانگل وایرلس فابریک اپسون تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دانگل وای فای EzCast

EzCast 5G Wireless Dongle
دانگل وای فای ایزی کست
قابل استفاده به وسیله ی نرم افزار EzCast
سازگار با سیستم عامل های مکینتاش و ویندوز
امکان اتصال به موبایل های اندروید و ios
انتقال تصاویر با کیفیت Full HD
اتصال و اشتراک گذاری راحت
طراحی شیک و عالی
سبک و قابل حمل
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دانگل وای فای ایزی کست تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه برقی Scope 2M

Scope Ekectrical 2 meter Stand Projector
پایه برقی پروژکتور 2 متری اسکوپ
مدل پایه : سقفی
حداقل ارتفاع : 100 سانتی متر
حداکثر ارتفاع : 300 سانتی متر
جنس پایه : آهن
رنگ پایه : سفید
محفظه پروژکتور : 30 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه برقی پروژکتور 2 متری اسکوپ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه برقی Scope 1M

Scope Ekectrical 1 meter Stand Projector
پایه برقی پروژکتور 1 متری اسکوپ
مدل پایه : سقفی
حداقل ارتفاع : 80 سانتی متر
حداکثر ارتفاع : 180 سانتی متر
جنس پایه : آهن
رنگ پایه : سفید
محفظه پروژکتور : 30 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه برقی پروژکتور 1 متری اسکوپ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021