فروش انواع پرده دیتا ویدئو پروژکتور

تاریخ مقاله: 1395/6/11

فروش انواع پرده دیتا ویدئو پروژکتور

برخلاف تصور ، کیفیت تصویری که توسط ویدئو پروژکتور منعکس می شود با نوع و کیفیت پرده نمایش نیز رابطه مستقیم دارد . پخش تصویر بر روی پارچه یا دیوار سفید و حتی پرده های نمایش با کیفیت نامناسب ، می تواند به طرز محسوسی کیفیت تصویر را پایین بیاورد .

پرده نمایش (پرده ویدئو پروژکتور ) در سه مدل پرده نمایش پایه دار ،سقفی دستی و سقفی برقی با ربموت کنترل می باشد.
این پرده نمایش ویدئو پروژکتور در ابعاد مختلف جهت سالنهایی با ابعاد متنوع طراحی و تولید شده است .درصورت استفاده بصورت قابل حمل (پرتابل) ،نوع پایه دار آن مناسب می باشد.

تمام پرده نمایشهای مندرج در لیست با گارانتی شرکتی تحویل داده میشوند

نوع پرده ویدئو پرژکتور سایز پرده ویدئو پرژکتور وضعیت موجودی پرده ویدئو پرژکتور
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی اسکوپ SCOPE 1.5*1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی اسکوپ  SCOPE 1.8*1.8 M موجود است 
پرده ویدئو پرزکتور سقفی دستی اسکوپ SCOP E 2*2 M موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی اسکوپ SCOPE 2.5*2.5 A موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی اسکوپ SCOPE 3*3 A موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 1.5*1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 1.8*1.8 A موجود است
پرده ویدئو پرژکتورسقفی برقی اسکوپ  SCOPE 2 *2 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتورسقفی برقی اسکوپ  SCOPE2.5 *2.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 3 *3 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 4*3 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 4 *4 M موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 5 *5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی اسکوپ SCOPE 6 *4 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایدار ایستاده اسکوپ SCOPE 1.5 *1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایدار ایستاده اسکوپ SCOPE 1.8 *1.8 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایدار ایستاده اسکوپ SCOPE 2 *2 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایدار ایستاده اسکوپ SCOPE2 .5 *2.5 M موجود است
     

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021