شارژ تونر کارتریج لیزری مشکی پرینتر و چندکاره HP با بهترین کیفیت و گارانتی

تاریخ مقاله: 1395/7/13

شارژ تونر کارتریج لیزری مشکی پرینتر و چندکاره HP با بهترین کیفیت و گارانتی

جهت شارژ تونرکارتریج انواع پرینترلیزری سیاه سفید اچ پی می توانید با تلفن 02188340340 و 02188866603 تماس حاصل نمایید. .در صورت ا خذ اشتراک و عقد قرارداد از تخفیف برخوردار میشوید
شما با اعتماد به کارشناسان فنی می توانید با حدود یک ششم هزینه کارتریج اورجینال ، یک کارتریج اورجینال بسازید .
قطعات قابل تعویض تونر کارتریج مشکی شامل پودر - درام - بلید - مگنت و هوم رولر میباشد.
در صورتی که تونر کارتریج های خود را برای شارژ به دفتر مرکزی  ارسال کنید ، کارشناسان فنی  در کمترین زمان اقدام به شارژ و رفع ایراد کارتریج می نمایند . و کارتریج مشکی شارژ شده را همراه با برگ تست به شما تحویل می دهند

مدل تونر کارتریج مشکی قابل شارژ امکان تعویض قطعه حجم پودر مصرفی تعداد برگ پرینت پرینترهای مربط

شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 26A 

در صورت نیاز دارد 180 گرم 3100 برگ HP M402,HP M426
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 29X 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ  HP 5000,HP 5100
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 11A 
 
در صورت نیاز دارد 500 گرم 6000 برگ  HP 2410,HP 2420,HP 2430
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 42A 
 
در صورت نیاز دارد 500 گرم 10000 برگ  HP 4240,HP 4250,HP 4350
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 51A 
 
در صورت نیاز دارد 350 گرم 6500 برگ  HP 3005n,HP 3027x,HP 3035xs
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 25X 
 
در صورت نیاز دارد 1200 گرم 34500 برگ HP M806,HP M830
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 43X 
 
در صورت نیاز دارد 2000 گرم 30000 برگ  HP 9040,HP 9050
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 16A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ HP 5300,HP 5200
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 64A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ : HP 4015,HP 4014
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 35A 
 
در صورت نیاز دارد 100 گرم 1500 برگ HP 1005,HP 1006
شارژ تونرکارتریج لیزر مشکی اچ پی 78 
 
در صورت نیاز دارد 120 گرم 2100 برگ HP 1536,HP 1606
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 87A  در صورت نیاز دارد
 
750 گرم 9000 برگ HP M506,HP M527
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 81A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ HP M604,HP M605
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 53A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ  HP 2015,HP 2727
شارژ تونرر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 36A 
 
در صورت نیاز دارد 100 گرم 1500 برگ HP 1120,HP 1522
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 13A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ  HP 1300
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 15A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ HP 1200,HP 3300
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 90A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ HP M602,HP M601
شارژتونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 14A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 10000 برگ HP 712,HP 725
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 12A 
 
در صورت نیاز دارد 120 گرم 2100 برگ HP 1319,HP 1020
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 49A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ HP 1320,HP 1160
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 05A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ  HP 2055,HP 2035
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 80A 
 
در صورت نیاز دارد 150 گرم 2700 برگ HP 401,HP 425
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 85A 
 
در صورت نیاز دارد 100 گرم 1500 برگ HP 1102,HP 1109
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 55A 
 
در صورت نیاز دارد 300 گرم 6000 برگ HP 3015,HP M521
شارژ تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 93A 
 
در صورت نیاز دارد 750 گرم 9000 برگ  HP M706N,HP M435NW
شارژ تونرکارتریج لیزر مشکی اچ پی 83A 
 
در صورت نیاز دارد 100 گرم 1500 برگ  HP M125,HP M127


 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021