شارژ تونر کارتریج لیزری رنگی پرینتر و چندکاره با بهترین کیفیت و گارانتی

تاریخ مقاله: 1395/7/8

شارژ تونر کارتریج لیزری رنگی پرینتر و چندکاره با بهترین کیفیت و گارانتی

جهت شارژ تونرکارتریج انواع پرینترلیزری رنگی  کانن و اچ پی می توانید با تلفن 02188340340 و 02188866603 تماس حاصل نمایید. .در صورت ا خذ اشتراک و عقد قرارداد از تخفیف برخوردار میشوید
شما با اعتماد به کارشناسان فنی می توانید با حدود یک چهارم هزینه کارتریج اورجینال ، یک کارتریج اورجینال بسازید .
قطعات قابل تعویض تونر کارتریج رنگی شامل پودر - درام - چیپست - مگنت و اسفنجی میباشد.
در صورتی که تونر کارتریج های خود را برای شارژ به دفتر مرکزی  ارسال کنید ، کارشناسان فنی  در کمترین زمان اقدام به شارژ و رفع ایراد کارتریج می نمایند . و کارتریج رنگی شارژ شده را همراه با برگ تست به شما تحویل می دهند
 

مدل تونر کارتریج رنگی قابل شارژ امکان تعویض قطعه حجم پودر مصرفی تعداد برگ پرینت پرینترهای مربوط
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 126A در صورت نیاز دارد 35 گرم 1200 برگ HP 1025,HP M175
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 824A 
 
درصورت نیاز دارد 200 گرم 21000 برگ HP 6040f, HP 6015,HP 6030
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 826A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 31500 برگ HP 855dn, HP 855x , HP 855xh
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 827A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 32000 برگ HP 880z , HP 880z
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 828A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 30000 برگ HP 855x , HP 880z
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 503A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 6000 برگ HP 3505x , HP 3505n , HP 3800
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 642A 
 
در صورت تیاز دارد 200 گرم 7500 برگ HP 4005n, HP 4005dn
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 643A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 10000 برگ HP 4700, HP 4700n
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 644A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 12000 برگ HP 4730
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 645A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 12000 برگ  HP 5500, HP 5550
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 304A 
 
در صورت نیاز دارد 200گرم 2800 برگ HP 2320n , HP 2320nf , HP 2025n

شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 504A 

در صورت نیاز دارد 200 گرم 7000 برگ  HP 3525n, HP 3525dn, HP 3530
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 502A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 4000 برگ  HP 3600 , HP 3600dn , HP 3600n
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 641A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 8000 برگ HP 4600,HP 4610dn,HP 4650
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 125A 
 
در صورت نیاز دارد 50 گرم 2000 برگ HP 1215 , HP 1518
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 128A 
 
در صورت نیاز دارد 50 گرم

2000 برگ

HP 1415,HP 1525
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 312A 
 
در صورت نیاز دارد 90 گرم 2400 برگ HP 476dn,HP 476nw , HP 476dw
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 122A 
 
در صورت نیاز دارد 50 گرم 4000 برگ  HP 2550 , HP 2800 , HP 2820
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 654A  در صورت نیاز دارد
 
200 گرم 5000 برگ HP M651
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 653A 
 
در صورت  نیاز دارد 200 گرم 16500 برگ HP 680f, HP 680z
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 652A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 16500 برگ HP 680f, HP 680z , HP 651n
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 651A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 13500 برگ HP 775dn, HP 775z
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 716 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 1500 برگ CANON:5050 ,8030, 8050
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 707 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 2000 برگ CANON:5000 ,5100
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 711 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 6000 برگ CANON:5360 ,5300
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 131 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 2000 برگ CANON 7110،8230,628,624
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی کانن 731 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 2000 برگ CANON 7110،8230
شارژ تونر  کارتریج لیزر رنگی کانن 718 
 
در صورت نیاز دارد 45 گرم 2900 برگ CANON:7660 ,7680 , 8380
شارژ تونرکارتریج لیزر رنگی اچ پی 131A 
 
در صورت نیاز دارد 50 گرم 1800 برگ HP M251,HP M276
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 201A 
 
در صورت نیاز دارد 50 گرم 2000 برگ HP M252,HP M277
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 508A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 5000 برگ HP M553,HP M577
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 507A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 5000 برگ  HP M575,HP M551
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 126A 
 
در صورت نیاز دارد 35 گرم 1200 برگ HP 1025,HP M175
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 130A 
 
در صورت نیاز دارد 35 گرم 1200 برگ HP M176N,HP M177FW
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 305A 
 
در صورت نیاز دارد 90 گرم 90 برگ HP M475,HP M451
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 410A 
 
در صورت نیاز دارد 90 گرم 90 برگ HP M477,HP M452
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 650A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 200 برگ HP M750,HP 5525
شارژ تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 307A 
 
در صورت نیاز دارد 200 گرم 200 برگ  HP 5225N,HP 5225DN

 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021