راهنمای نصب دی کودر پلاتر اچ پی 510/500

تاریخ مقاله: 1398/11/6

راهنمای نصب دی کودر پلاتر اچ پی 510/500

جهت نصب دی کودر بر روی پلاتر اچ پی 500/510 نیاز به باز کردن کاور سمت چپ پلاتر و تعدادی قطعات مربوطه میباشد.
پس از دسترسی به کانکتورهای ISS کانکتور را جدا کرده و برد دی کودر را نصب نمایید
**حتما پس از نصب کارتریج ها در حالی که پلاتر روشن و پیغام نصب کارتریج میدهد برد دی کودر نصب شود
جهت بستن کاورها،پلاتر را قبل از خارج کردن کارتریج ها خاموش نمایید و پس از بستن کاورها و قرار دادن کارتریج ها در محل خود دستگاه را روشن کنید.

Support@canonhp.com 021-88340340