وضعیت موجودی

دستگاه کنترل تردد

حالت نمایش

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco MB-906

ZKTeco MB-906 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ام بی 906
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت تشخیص چهره کلمه عبور
امکان تعریف اثر انگشت : 2000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : RS232 , USB-HOST , TCP/IP
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco MB-906 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگیره هوشمند ZKTeco ML10D

ZKTeco ML10D Smart Lock
دستگیره هوشمند زد کی تی اکو مدل ام ال 10 دی
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت : دارد
ظرفیت ثبت تردد : 60 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : ندارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco ML10D تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگیره هوشمند ZKTeco L9000L

ZKTeco L9000l Smart Lock
دستگیره هوشمند زد کی تی اکو مدل ال 9000 ال
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت : دارد
ظرفیت ثبت تردد : 30.000 رکورد
ظرفیت اثر انگشت : 500
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : USB Fiash disk
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco L9000l تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگیره هوشمند ZKTeco L7000

ZKTeco L7000 Smart Lock
دستگیره هوشمند زد کی تی اکو مدل ال 7000
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت : دارد
ظرفیت ثبت تردد : 30.000 رکورد
ظرفیت اثر انگشت : 500
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : USB Fiash disk
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco L7000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگیره هوشمند ZKTeco L5000

ZKTeco L5000 Smart Lock
دستگیره هوشمند زد کی تی اکو مدل ال 5000
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت ، کارت ، کلمه عبور
امکان تعریف اثر انگشت : دارد
ظرفیت ثبت تردد : 30.000 رکورد
ظرفیت اثر انگشت : 500
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : انگلیسی
اتصالات : USB Fiash disk
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco L5000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco MB-201

ZKTeco MB-201 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ام بی 201
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت تشخیص چهره کلمه عبور
امکان تعریف اثر انگشت : 500 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 80.000 رکورد
ظرفیت چهره : 400 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : USB , TCP/IP
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco MB-201 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco Silk FP-100TA

ZKTeco Silk FP-100TA Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل سیلک اف پی 100 تی ای
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت : 3000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : USB , TCP/IP
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco Silk FP-100TA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco HB-130BA

ZKTeco HB-130BA Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو اچ بی 130 بی ای
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت
امکان تعریف اثر انگشت : 3000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات :TCP/IP / RS485 / RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco HB-130BA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگیره هوشمند ZKTeco L1000L

ZKTeco L1000l Smart Lock
دستگیره هوشمند زد کی تی اکو مدل ال 1000 ال
نحوه ی ثبت تردد : تشخیص چهره
امکان تعریف اثر انگشت :ندارد
ظرفیت ثبت تردد : 30.000 رکورد
ظرفیت چهره : 300
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : USB Fiash disk
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco L1000l تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco MultiBio 800

ZKTeco MultiBio 800 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل مولتی بیو 800
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کلمه عبور
امکان تعریف اثر انگشت : 1000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : 400
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : RS485, TCP/IP, USB-host
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco MultiBio 800 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco VF600

ZKTeco VF600 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو وی اف 600
نحوه ی ثبت تردد : تشخیص چهره , کارت و کلمه عبور
امکان تعریف اثر انگشت : ندارد
ظرفیت ثبت تردد : 100000 رکورد
ظرفیت چهره : 800 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : TCP/IP , USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco VF600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco X-200

ZKTeco X-200 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ایکس 200
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت : 500 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 50.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : 2 ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات :USB-host / USB-client
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco X-200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضور غیاب ZKTeco EB-109

ZKTeco EB-109 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو EB-109
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت و کارت
امکان تعریف اثر انگشت : 500 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 50.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : تشخیص اثر انگشت در کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : TCP/IP / USBHost
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco EB-109 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco VF380

ZKTeco VF380 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو وی اف 380
نحوه ی ثبت تردد : تشخیص چهره
امکان تعریف اثر انگشت : ندارد
ظرفیت ثبت تردد : 100000 رکورد
ظرفیت چهره : 1200 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : TCP/IP , USB 800 MHz
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco VF380 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco G3

ZKTeco G3 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو جی 3
نحوه ی ثبت تردد : تشخیص چهره , کارت و اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت :5000
ظرفیت ثبت تردد : 100000 رکورد
ظرفیت چهره : 3000 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : TCP/IP, USB Host / Client, Wiegand Output
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco G3 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco MP-52

ZKTeco MP-52 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ام پی 52
نحوه ی ثبت تردد : کارت , کلمه عبور و تشخیص چهره
امکان تعریف اثر انگشت : ندارد
ظرفیت ثبت تردد : 80.000 رکورد
ظرفیت چهره : 400 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco MP-52 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco K30

ZKTeco K30 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو کا 30
نحوه ی ثبت تردد : کارت و اثر انگشت
امکان تعریف اثر انگشت :1000
ظرفیت ثبت تردد : 80000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : TCP/IP , USB Host
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco K30 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضور غیاب ZKTeco EB-110

ZKTeco EB-110 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو EB-110
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت و کارت
امکان تعریف اثر انگشت : 500 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 50.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : تشخیص اثر انگشت کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : USB , TCP/IP
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco EB-110 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco UF-100

ZKTeco UF-100 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو یو اف 100
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت , تشخیص چهره و کارت
امکان تعریف اثر انگشت : 2000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : 1500 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی ، انگلیسی
اتصالات : TCP/IP , USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco UF-100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضور غیاب ZKTeco EB-141

ZKTeco EB-141 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو EB-141
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت
امکان تعریف اثر انگشت : 3000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : ندارد
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : تشخیص اثر انگشت کمتر از یک ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : TCP/IP / RS232 / RS485
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco EB-141 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دستگاه حضوروغیاب ZKTeco MB-960

ZKTeco MB-960 Attendance Machines
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ام بی 960
نحوه ی ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و تشخیص چهره
امکان تعریف اثر انگشت : 2000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000 رکورد
ظرفیت چهره : 1500 چهره
نمایشگر : دارد
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
زبان : فارسی
اتصالات : RS232/485 , TCP/IP , USB-Host
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی ZKTeco MB-960 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340