خدمات و تعمیرات تخصصی در خصوص فکس

تاریخ خبر: 1398/5/28

خدمات و تعمیرات تخصصی در خصوص فکس

جهت تعمیر فکس می توانید با تلفن 340 340 88 - 021 تماس بگیرید تا در اسرع وقت کارشناسان فنی برای شارژ کارتریج و تعمیر فکسو سایر ماشین های اداری شما به محل شما اعزام شوند . 

بخش فی و خدمات پس از فروش جهان چاپگر نوین در خصوص تعمیرات تخصصی انواع فکس ها در واحد تعمیرات خود خدمات ویژه ای را ارائه می کند . از جمله خدمات می توانیم به :

- تعمیرات بخش های مختلف یک دستگاه فکس

- تعمیرات دستگاه فکس در ارسال و دریافت

- باز و بسته نمودن و تنظیمات دستگاه و تعویض بردهای الکترونیکی

- باز و بسته نمودن کاور های دستگاه فکس

- تمیز کاری و جنرال سرویس دستگاه فکس

- تمیز کردن هد فکس

- باز و بسته نمودن و تعمیر و تعویض قطعات فیوزینگ یا هیتر

- باز و بسته نمودن و تعمیر و تعویض قطعات کارتریج

- باز و بسته نمودن و تعمیر و تعویض قطعات اسکنر دستگاه

- باز و بسته نمودن و تعویض و تعمیر قطعات کاست

- باز و بسته نمودن و تعمیر و تعویض قطعات قست درایور دستگاه و موتور اصلی

- باز و بسته نمودن و تعمیر و تعویض قطعات قسمت تغذیه کننده اتوماتیک کاغذ Adf

- تنظیمات دستگاه فکس و ارور های مربوطه

- تشخیص بیشترین ایرادات دستگاه فکس در کمترین زمان ممکن

- تشخیص بیشترین ایرادات دستگاه فکس در کمترین زمان ممکن

جهت تعمیر فکس می توانید با تلفن 340 340 88 -021 تماس بگیرید تا در اسرع وقت کارشناسان فنی برای شارژ کارتریج و تعمیر فکس و سایر ماشین های اداری شما به محل شما اعزام شوند .

Support@canonhp.com 021-88340340