تونر کارتریج های لیزری پرفروش سامسونگ

تاریخ خبر: 1398/4/29

تونر کارتریج های لیزری پرفروش سامسونگ

Samsung 103 Toner catridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 103

کارکرد تونر : حدود 2500 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

نوع  چاپ : سیاه و سفید

پرینترهای سازگار : Samsung 2955ND

 

Samsung 4550 toner cartridge

تونرکارتریج لیزر مشکی سامسونگ 4550

کارکرد تونر : حدود 10.000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

نوع چاپ : سیاه و سفید

پرینترهای سازگار : Samsung 4550ND , Samsung 4550NDR

 

Samsung 508 toner Cartridge

تونر کارتریج لیزر رنگی سامسونگ 508

کارکرد تونر مشکی : حدود 5000 برگ

کارکرد تونر رنگی : حدود 4000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 670ND , Samsung 620ND

 

Samsung 205 toner cartridge

تونر کارتریج لیزر مشکی سامسونگ 205

کارکرد تونر : 5000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینترهای سازگار : Samsung 4833FD , Samsung 3310D , Samsung 3310ND

 

Samsung 305 toner cartridge

تونر کارتریج لیزر مشکی سامسونگ 305

کارکرد تونر : 15000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 3750ND

 

Samsung 407 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری رنگی سامسونگ 407

کارکرد تونر مشکی : 1500 برگ

کارکرد تونر رنگی : حدود 1000 برگ

پرینتر های سازگار : Samsung CLP320 , Samdung 325w

 

Samsung 104 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 104

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 1660

 

Samsung 307 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 307

کارکرد تونر : 15000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 4510ND , Samsung 5012ND , Samsung 4512ND

 

Samsung 101 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 101

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 3405w , Samsung 3405 , Samsung 2165w

 

Samsung 117 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 117

کارکرد تونر : حدود 2500 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد 

پرینتر های سازگار : Samsung 4655FN , Samsung 4655F , Samsung 4655HN

 

Samsung 203 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 203

کارکرد تونر : 3000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینترهای سازگار : Samsung 3320ND , Samsung 3370FD , Samsung 3820DW , Samsung 4020ND , Samsung 4070FX , Samsung 4070FR

 

Samsung 504 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری رنگی سامسونگ 504

کارکرد تونر مشکی : حدود 2500 برگ

کارکرد تونر رنگی : حدود 1800 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 1810w , Samsung 1860fw , Samsung 415NW , Samsung 415N

 

samsung 406 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری رنگی سامسونگ 406

کارکرد تونر مشکی : حدود 1500 برگ 

کارکرد تونر رنگی : حدود 1000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : samsung 410w , Samsung 365w

 

Samsung 116 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 116 

کارکرد تونر : حدود 3000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینترهای سازگار : Samsung 2835DW , Samsung 2875DW , Samsung 2825DW , Samsung 2825ND , Samsung 2675FN 

 

Samsung 111 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 111

کارکرد تونر :  حدود 1500 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد

پرینتر های سازگار : Samsung 2020w , Samsung 2020 , Samsung 2029 , Samsung 2070

 

Samsung 119 toner cartridge

تونر کارتریج لیزری مشکی سامسونگ 119 

کارکرد تونر : حدود 2000 برگ

امکان شارژ مجدد : دارد 

پرینتر های سازگار : Samsung 1610 , Samdung 2010 , Samsung 2571

Support@canonhp.com 021-88340340