تونر کارتریج ایرانی ارزان ، با کیفیت ، قابل شارژ

تاریخ مقاله: 1395/11/6

تونر کارتریج ایرانی ارزان ، با کیفیت ، قابل شارژ

تونر کارتریجهای ایرانی که برای پرینترهای لیزری ساخته میشوند متشکل از چیپ شمارنده ، درام تایوانی درجه یک و مخزن تونر به حجم مناسب  و کیفیت عالی است که تحت لیسانس سوئد ساخته میشود و با گارانتی معتبر به فروش میرسد

قابل ذکر است که تمامی تونر کارتریجهای ایرانی امکان شارژ مجدد را دارند

CANON قیمت ( تومان ) HP قیمت ( تومان )
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 737 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 79A بزودی
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 703 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 17A بزودی
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 708 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 30A بزودی
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 712 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 26A بزودی
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 713 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 80A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 715 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 83A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 719 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 85A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 725 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 05A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 726 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 49A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 728 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 12A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON FX10 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 53A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON EP-22 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 78A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON EP-26 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 93A 200.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 718C 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 55A 150.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 718M 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 49A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 718Y 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 36A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 718BK 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 13A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 716C 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 90A 170.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 716M 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 35A 70.000
تونر کارتریج لیزری ایرانی CANON 716Y 70.000 تونر کارتریج لیزری ایرانی HP 16A 190.000

 

شارژ در این شرکت کاملا" استاندارد میباشد وعلت آن هم شارژ توسط دستگاه مخصوص،استفاده از تونر اصلی و تخلیه کامل وسرویس کارتریج می باشد
شارژ کارتریج در محل مشتری با کیفیت عالی واستفاده از قطعات اصلی در کمترین زمان ممکن با کیفیت عالی و ضمانت شارژ کارتریج انجام میشود
 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021