تعمیرات در خصوص چندکاره های لیزر مشکی

تاریخ خبر: 1398/5/9

تعمیرات در خصوص چندکاره های لیزر مشکی

 ******در صورتیکه پرینتر یا چندکاره شما نیاز به تعویض قطعات داشته باشد حداکثر 24 ساعت زمان لازم است ******

****** در صورتیکه پرینتر یا چندکاره شما نیاز به تعمیر قطعه داشته باشد 24 تا 72 ساعت زمان لازم دارد ******

 ******در قبال تعمیر ، تعویض و خدمات انجام شده فاکتور با جزئیات داده می شود ******

 

مدل چندکاره لیزر مشکی کارایی چندکاره تعمیر قطعه و تعویض قطعه خدمات مواد مصرفی و کارتریج
HP 125A پرینت - اسکن - کپی پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم -چرخ دنده تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 125nw پرینت - اسکن - کپی پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 127fn پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - بردفکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات وشارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 127fs پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - بردفکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 127fw پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - برد فکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 225dn پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - برد فکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
HP 225dw پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - بردفکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر اچ پی HP 83A
Canon 211 پرینت - اسکن - کپی  پاور - فرمتر - لیزر -یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ -هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 212w پرینت - اسکن - کپی پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ- هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده  تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 216n پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده -برد فکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 217w پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - برد فکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 226dn پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پنل - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - برد فکس - فیدر ADF تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 229dw پرینت - اسکن - کپی - فکس پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده - برد فکس - فیدر ADF - پنل تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 737
Canon 3010 پرینت - اسکن - کپی پاور - فرمتر - لیزر - یونیت اسکن - پیکاپ - فیوزینگ - هیتر - پرس - پد - فیلم - چرخ دنده تعمیرات و شارژ تونر کانن Canon 725

   

                                                                                   

 

Support@canonhp.com 021-88340340