تاثیر سایز و نوع فونت در میزان مصرف تونر و جوهر

تاریخ مقاله: 1395/10/14

تاثیر سایز و نوع فونت در میزان مصرف تونر و جوهر

یکی از مسایل مربوط به پرینتر که مدام از آن شکایت می شود، قیمت بالای تونر و جوهر است. بله، جوهر هزینه بر است مخصوصا برای کسانی که در حجم زیاد پرینت می گیرند. اما راه هایی وجود دارد که می توان هزینه های پرینت را کاهش داد. در اینفوگراف این مقاله، یه راه حل جالب در این زمینه ارایه شده است.

هنگام خرید پرینتر، قیمتی که ارایه می شود تنها بخشی از هزینه پرینتر است. باید غیر از هزینه خرید پرینتر، به هزینه تهیه کارتریج جوهر آن نیز توجه داشته باشید. اگر حجم پرینت شما زیاد است و یا عکس پرینت می کنید،  در فاصله زمانی کوتاه نیاز به تعویض کارتریج پیدا خواهید کرد.

یکی از مسایل مربوط به پرینتر که مدام از آن شکایت می شود، قیمت بالای تونر و جوهر است. بله، جوهر هزینه بر است مخصوصا برای کسانی که در حجم زیاد پرینت می گیرند. اما راه هایی وجود دارد که می توان هزینه های پرینت را کاهش داد. درتصویر این مقاله، یه راه حل جالب در این زمینه ارایه شده است.

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021