حالت نمایش

برد هوشمند Ventek

Ventek smart board
برد هوشمند ونتک
سایز محیط نوشتاری : 83 اینچ
تکنولوژی : الکترومگنتیک
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : آلومینیوم
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
دارای قلم رنگی و قلم پاک کن
قابلیت نوشتن همزمان دو کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Ventek تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بردهوشمند Trace Board

Trace Board smart board
برد هوشمند لمسی تریس برد
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : روکش نانو
عایق صوت و حرارت
مقاوم دربرابر هرگونه تغییر شکل و فشار
قابلیت نوشتن همزمان دو کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Trace Board تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بردهوشمند Eno Board

Eno Board smart board
برد هوشمند لمسی انو برد
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : اینفرا رد
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : ملامین مات
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
قابلیت نوشتن همزمان دو کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Eno Board تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند e-board D85

e-board D85 smart board
ّبرد هوشمند ای برد دی 85
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : روکش نانو
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند e-board D85تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Progress P120-IR6

Progress P120-IR6 smart board
برد هوشمند لمسی پروگرس P120-IR6
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : لمسی مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : آلومینیوم
قابلیت نوشتن همزمان شش کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای سرعت 180 نقطه بر ثانیه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Progress P120-IR6 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Riotuch

Riotouch smart board
برد هوشمند لمسی سرامیکی ریو تاچ
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : سرامیک
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت 360 نقطه بر ثانیه قلم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Riotuch تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند eborad 82c

eborad 82c smart board
بردهوشمند لمسی و سرامیکی ای برد 82 سی
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : لمسی مادو قرمز
نسبت تصویر 16:9
جنس رویه برد : سرامیک E3
امکان نوشتن با ماژیک معمولی روی برد
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت 125 نقطه بر ثانیه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند eborad 82c تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند eborad 82n

eborad 82n smart board
بردهوشمند لمسی وکش نانو ای برد 82 ان
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : لمسی مادو قرمز
نسبت تصویر 16:9
جنس رویه برد : ملامین با روکش نانو
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت 125 نقطه بر ثانیه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند eborad 82n تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Meva

Meva smart board
برد هوشمند لمسی میوا
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : روکش نانو
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
دارای قلم رنگی و قلم پاک کن
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Meva تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Hitach FX-e90w

Hitach FX-e90w smart board
برد هوشمند لمسی هیتاچی FX-e90w
سایز محیط نوشتاری : 105 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : ملامین
قابلیت نوشتن یک کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت 100 نقطه بر ثانیه قلم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند Hitach FX-e90w تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Tboard T82

tboard T82 smart board
برد هوشمند تی برد تی 82
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : سرامیک ، فلز
امکان پشتیبانی چند لمسی
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
امکان ذخیره سازی با پسوند های متفاوت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند تی برد T82 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند iborad 82

iboard 82 smart board
برد هوشمند آی برد 82
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 16:9
جنس رویه برد : ملامین با روکش نانو
امکان پشتیبانی چند لمسی
امکان نوشتن با ماژیک مخصوص
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
امکان تشخیص دست نوشته و تبدیل به text
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند آی برد 82 تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند legamaster 82n

legamaster 82n smart board
برد هوشمند لگامستر روکش نانو
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : روکش نانو
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت قلم 500 نقطه بر ثانیه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند legamaster 82n تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند legamaster 82c

legamaster 82c smart board
برد هوشمند لگامستر لمسی و سرامیکی
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : روکش سرامیک
قابلیت نوشتن همزمان ده کاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
دارای سرعت قلم 500 نقطه بر ثانیه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند legamaster 82c تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند Smart-ir

Smart-ir smart board
برد هوشمند اسمارت آی آر
ابعاد وایت برد : 1760x1270 میلی متر
قطر صفحه وایت برد : 82 اینچ
تکنولوژی ساخت : infrared
رزولوشن : 8192*8192
سرعت پاسخ دهی : 8 میلی ثانیه
نحوه ارتباط : USB 1 , USB 2 , USB 3
سیستم عامل : Windows xp , 7 , 8 , 10 , MAC
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند اسمارت آی آر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند olivetti

Olivetti smart board
برد هوشمند تک کاربره الیوتی
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : الکترومگنت
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : ملامین
دارای دو قلم الکترونیکی
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
امکان ذخیره سازی با پسوند های متفاوت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند تک کاربره الیوتی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

برد هوشمند olivetti

Olivetti smart board
برد هوشمند دو کاربره الیوتی
سایز محیط نوشتاری : 85 اینچ
تکنولوژی : الکترومگنت
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : ملامین
دارای دو قلم الکترونیکی
قابلیت نوشتن همزمان دوکاربر
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
دارای نوار ابزار میانبر روی سطح برد
امکان ذخیره سازی با پسوند های متفاوت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند دو کاربره الیوتی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

برد هوشمند Tboard

tboard smart board
برد هوشمند تی برد
سایز محیط نوشتاری : 82 اینچ
تکنولوژی : مادون قرمز
نسبت تصویر 4:3
جنس رویه برد : سرامیک ، فلز
امکان پشتیبانی چند لمسی
امکان نوشتن با ماژیک وایت برد
دارای نرم افزار کاربردی فارسی
امکان ذخیره سازی با پسوند های متفاوت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی برد هوشمند تی برد تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 - 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021