پایه دیتا پرژکتور

حالت نمایش

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand

سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand
اندازه پایه : 12x18x90 سانتی متر
ارتفاع پایه : قابل تنظیم از 80 تا 170 سانتی متر
وزن : 5 کیلوگرم
نحوه نصب : زمینی
دارای قابلیت تحمل دستگاه های سنگین
بسیار مستحکم و مقاوم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سه پایه زمینی پروژکتور Music Stand تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 43cm to 65cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 43 تا 65 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 43 تا 65 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر

Scope Projector Ceiling Mount 23cm to 43cm
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر
اندازه پایه : قابل تنظیم از 13 تا 43 سانتی متر
برند : اسکوپ
رنگ :سفید
جنس پایه : فلز
نحوه نصب :سقفی
وزن : 1.5 کیلوگرم
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه سقفی پروژکتور اسکوپ 13 تا 43 سانتی متر تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه برقی Scope 2M

Scope Ekectrical 2 meter Stand Projector
پایه برقی پروژکتور 2 متری اسکوپ
مدل پایه : سقفی
حداقل ارتفاع : 100 سانتی متر
حداکثر ارتفاع : 300 سانتی متر
جنس پایه : آهن
رنگ پایه : سفید
محفظه پروژکتور : 30 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه برقی پروژکتور 2 متری اسکوپ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه برقی Scope 1M

Scope Ekectrical 1 meter Stand Projector
پایه برقی پروژکتور 1 متری اسکوپ
مدل پایه : سقفی
حداقل ارتفاع : 80 سانتی متر
حداکثر ارتفاع : 180 سانتی متر
جنس پایه : آهن
رنگ پایه : سفید
محفظه پروژکتور : 30 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه برقی پروژکتور 1 متری اسکوپ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه برقی Scope 1.5M

Scope Ekectrical 1.5 meter Stand Projector
پایه برقی پروژکتور 1.5 متری اسکوپ
مدل پایه : سقفی
حداقل ارتفاع : 90 سانتی متر
حداکثر ارتفاع : 240 سانتی متر
جنس پایه : آهن
رنگ پایه : سفید
محفظه پروژکتور : 30 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه برقی پروژکتور 1.5 متری اسکوپ تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پایه سقفی دیتا ویدئو پروژکتور

پایه سقفی ویدئو پروژکتور 40*27
پایه سقفی ویدئو پروژکتور 13*43
پایه سقفی ویدئو پروژکتور 43*65
پایه سقفی ویدئو پروژکتور 61*101
پایه سقفی ویدئو پروژکتور 100*180
پایه سقفی برقی ویدئو پروژکتور 200*200
پایه برقی ویدئو پروژکتور آکاردئونی جمع شو
پایه ویدئو پروژکتور NB-717M
پایه ویدئو پروژکتور NB-T817
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پایه دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 021-88340340